loader

Zrównoważony rozwój jako cel biznesowy

Dowodem na to, że wdrożenie rozwiązań wspierających zrównoważony rozwój może przynieść korzyści w wymiarze ekonomicznym, są wyniki firm wykorzystujących tzw. Science-Based Targets. To cele, które mają pozwolić spełnić postanowienia Porozumienia Paryskiego (m.in. dążenie do zatrzymania wzrostu temperatury na poziomie 1,5 °C). Przedsiębiorstwa, które przyjęły Science-Based Targets w swoich strategiach, odnotowały m.in.: wyższą rentowność, zwiększoną wydajność, wyższą innowacyjność, a także zyskały większy dostęp do kapitału.

1 2

O autorze