loader

Minister Sprawiedliwości złożył skargę na dziennikarzy

W związku z nieprawdziwymi informacjami zawartymi w artykułach red. Radosława Grucy i red. Mariusza Gierszewskiego, które zostały opublikowane 6 i 7 kwietnia br. na portalu internetowym radiozet.pl, Ministerstwo Sprawiedliwości skierowało skargę do Rady Etyki Mediów na niezgodne z zasadami rzetelności i etyki dziennikarskiej działania dziennikarzy Radia Zet.

Obiektywizm, uczciwość, odpowiedzialność i poszanowanie podstawowego prawa człowieka do prawdy to wartości, które dla każdego dziennikarza powinny być święte. Wyznaczają bowiem nieprzekraczalne granice wykonywania niezwykle trudnej i ważnej dla całego społeczeństwa misji informacyjnej. Prawda ma szczególne znaczenie w sytuacji skrajnie nadzwyczajnej, jaką są działania wojenne na Ukrainie. Dezinformacja stała się orężem, niszczycielską bronią wymierzoną w podstawy demokracji, bezpieczeństwa państwa i ładu społecznego.

Nierzetelność dziennikarza w takiej chwili nie jest tylko zwykłym sprzeniewierzeniem się zasadom etyki, błędem czy nieodpowiedzialnością. Gdy krwawa wojna puka do naszych drzwi, świadome powielanie nieprawdy, mogącej być bronią agresora, należy traktować jak działanie celowo szkodliwe.

6 kwietnia br. dziennikarz Radia Zet Radosław Gruca skierował do Ministerstwa Sprawiedliwości pytania prasowe dotyczącego rzekomego zhakowania telefonów Zbigniewa Ziobro, najbliższych współpracowników ministra, a także członków jego rodziny. Tego samego dnia skierowana została do red. Radosława Grucy jednoznaczna odpowiedź, że zdarzenia, o które pyta, nie miały miejsca. Towarzyszyła temu prośba o nieposługiwanie się wymyślonymi informacjami.

Mimo to na portalu radiozet.pl ukazały się artykuły Radosława Grucy (6 kwietnia br.) oraz Radosława Grucy i Mariusza Gierszewskiego (6 kwietnia br.) opierające się na fałszywym twierdzeniu, jakoby doszło do zhakowania telefonów czołowych polityków partii Zbigniewa Ziobry, jak też członków jego rodziny. Zatajono w nich dementi Ministerstwa Sprawiedliwości. Redakcja Radia Zet nie zareagowała również na przesłaną do niej 7 kwietnia br. prośbę Ministerstwa Sprawiedliwości o sprostowanie. Mimo uzyskania oczywistych zaprzeczeń co do treści artykułów Radosława Grucy i Mariusza Gierszewskiego redakcja Radia Zet nadal podawała nieprawdziwe informacje, a ich autorzy rozpowszechniali je również w mediach społecznościowych. Dopiero 8 kwietnia br. na stronie internetowej Radia Zet pod obiema publikacjami zamieszczone zostało fragmentarycznie stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości.

Należy podkreślić, że Radosław Gruca i Mariusz Gierszewski opublikowali artykuły prasowe oparte na całkowicie zmyślonych wydarzeniach, nie poparte żadnymi faktami czy choćby uprawdopodobnionymi przypuszczeniami. Nie zamieścili przekazanych przed publikacją wyjaśnień Ministerstwa Sprawiedliwości, a nawet skłamali, twierdząc, że ich nie otrzymali. Radio Zet wbrew oczywistym faktom odmówiło także opublikowania sprostowania, co potwierdza celowość i zamierzony charakter publikacji nieprawdy.

Zgodnie z ustawą – Prawo prasowe, prasa jest zobowiązana do prawdziwego przedstawiania omawianych zjawisk, a dziennikarz ma obowiązek zachować szczególną staranność i rzetelność przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów prasowych. Natomiast zgodnie z Kartą Etyki Mediów dziennikarze, producenci i nadawcy powinni kierować się w swojej pracy m.in. zasadami prawdy, obiektywizmu, uczciwości i odpowiedzialności.

Ministerstwo Sprawiedliwości wniosło do Rady Etyki Mediów o wyciągnięcie konsekwencji wobec naruszenia przez redakcję i dziennikarzy Radia Zet podstawowych przepisów prawa prasowego i zasad etyki zawodowej. Ministerstwo wyraża nadzieję, że stanowcza reakcja Rady Etyki Mediów doprowadzi do sytuacji, w której słuchacze ogólnopolskiej rozgłośni radiowej Radia Zet będą mogli otrzymywać prawdziwe informacje o najważniejszych wydarzeniach w otaczającym ich świecie.

źródło:

Biuro Komunikacji i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

author avatar
Capital24.tv
Capital24.tv - Nakręcamy biznes! Capital24.tv to pierwsza w Polsce internetowa telewizja biznesowa, która dostarcza wartościowe informacje, analizy oraz ekspertyzy związane z rynkiem gospodarczym i finansowym. Serwis został stworzony przez zespół doświadczonych dziennikarzy i ekspertów, którzy prezentują treści w przystępnej i atrakcyjnej formie. Platforma umożliwia firmom założenie bezpłatnych profili, na których mogą publikować wiadomości, zdjęcia, podcasty oraz wideo, a także zintegrować je z kontem na YouTube. Dzięki licencji Creative Commons, treści zamieszczone na Capital24.tv są dostępne dla dziennikarzy i blogerów do bezpłatnego pobierania i udostępniania, co sprzyja szerzeniu wiedzy na temat polskiego biznesu i rynku kapitałowego.
O autorze