loader

Złoty odzyskuje siły. Czy sytuacja gospodarcza w Szwajcarii spotęguje ten efekt?

Pierwsze tygodnie marca przyniosły umocnienie złotego względem kluczowych walut. Kursy euro, dolara i franka szwajcarskiego spadły obecnie do poziomów odpowiednio 4,68 PLN/EUR, 4,43 PLN/USD i 4,72 PLN/CHF. Unijna i szwajcarska waluta są wyceniane ponad 11 groszy mniej niż miesiąc temu. Czy to zwiastun pozytywnego trendu dla złotego? Analitycy londyńskiej firmy Unibet przygotowali prognozy dla rynków walutowych.

Najprawdopodobniej I kwartał 2023 roku zakończy się dla złotego pozytywnymi widokami na przyszłość. Pomimo wciąż trwającego kryzysu geopolitycznego eksperci obserwują zjawisko, które można najprościej określić „oswojeniem się” rynków z otoczeniem sytuacyjnym. Na horyzoncie pojawia natomiast się widmo zakończenia trendu zacieśniania polityki monetarnej. W praktyce oznacza to, że oczekiwania rynkowe zaczynają przechylać się w kierunku dalszego spadku inflacji w krajach UE i możliwego obniżenia stóp procentowych. Takie nastroje sprzyjają powrotowi kapitału do rynków wschodzących – na czym zyskuje również polska waluta.

Złoty umacnia się względem euro i franka szwajcarskiego

Według ekspertów istnieją solidne przesłanki dla kontynuacji pozytywnego trendu dla złotego. Poza sprzyjającą poprawą nastrojów rynkowych, przed Polską stoi perspektywa otrzymania środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Tego typu wsparcie finansowe stałoby się źródłem niezwykle potrzebnego impulsu gospodarczego. Ponadto rynki pozytywnie postrzegają ostatnią wizytę Prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena jako symptom rosnącej obecności USA w Europie – w tym także silnego wsparcia dla Polski i podkreślenia jej istotnej pozycji w obecnym kontekście geopolitycznym. Taki sygnał jest kluczowy w kontekście odczuwalnego poziomu bezpieczeństwa z racji inwestycji poczynionych nad Wisłą. Z drugiej strony zarówno szwajcarska, jak i unijna waluta należą do najstabilniejszych na świecie. Analitycy londyńskiej firmy Unibet oceniają, że prawdopodobieństwo utrzymania kursu euro poniżej 4,70 PLN/EUR w II kwartale 2023 roku wynosi 43 proc. W przypadku franka szwajcarskiego eksperci typują, że szanse na utrzymanie się kursu poniżej 4,74 PLN/CHF w II kwartale 2023 roku wynoszą 37 proc.

Dolar traci na sile

Wobec poprawy oczekiwań rynkowych względem kondycji światowej gospodarki dolar ulega osłabieniu. To efekt m.in. powolnego powrotu do gry Chin, które zaczynają odzyskiwać impet gospodarczy po spowolnieniu związanym z kryzysem zdrowotnym. Przyczyną osłabienia amerykańskiej waluty jest również oczekiwane obniżenie stóp procentowych przez System Rezerwy Federalnej (FED). Taki ruch stanowi konsekwencję symptomów spadku/osłabienia optymizmu konsumentów w USA czy spadku koniunktury na rynku nieruchomości. Pogorszenie prognoz ekonomicznych dla Stanów, w połączeniu ze stabilizacją nastrojów w innych rejonach świata, to sygnały przemawiające za dalszym osłabianiem się dolara. Analitycy londyńskiej firmy Unibet oceniają, że prawdopodobieństwo utrzymania kursu dolara poniżej 4,53 PLN/USD w II kwartale 2023 roku wynosi 58 proc.

author avatar
PiotrNowacki
O autorze