loader

Wiceminister Paweł Jabłoński wziął udział w spotkaniu ministerialnym na rzecz Rogu Afryki

W dniu 15.02. br. podsekretarz stanu Paweł Jabłoński wziął udział w spotkaniu ministerialnym „Inicjatywy na rzecz Rogu Afryki” zorganizowanym przez Unie Europejską i Kenię, która w 2022 r. objęła przewodnictwo w Inicjatywie.

W spotkaniu wzięli udział ministrowie spraw zagranicznych wybranych państw UE oraz ministrowie finansów państw afrykańskich wchodzących w skład Inicjatywy. Wydarzenie odbyło się na marginesie rozpoczynającego się 16.02 szczytu UE-Unia Afrykańska.

W swoim wystąpieniu minister Jabłoński podkreślił geostrategiczne znaczenie Rogu Afryki dla Polski oraz wyraził zaniepokojenie w związku z obecnymi kryzysami humanitarnymi w państwach regionu. Zauważył, że zaangażowanie Polski i UE w regionie powinno skupiać się przede wszystkim na zapobieganiu konfliktom, bezpieczeństwie morskim, ochronie środowiska, a także zarządzaniu kryzysowym, zwłaszcza w odniesieniu do nieregularnej migracji.

Inicjatywa Rogu Afryki powstała w 2019 r. w celu promowania regionalnej integracji gospodarczej jako sposobu na wspieranie pokoju, stabilności i zrównoważonego rozwoju w regionie. Inicjatywa ma dwa wymiary: polityczny i gospodarczy. Zapewnia otwarte forum polityczne na szczeblu ministrów finansów i opiera się na solidnym pakiecie rozwojowym obejmującym infrastrukturę regionalną, ułatwienia w handlu i kapitał ludzki. Inicjatywa skupia Dżibuti, Etiopię, Erytreę, Kenię, Somalię i (od 2021 r.) Sudan, a także partnerów międzynarodowych, Afrykański Bank Rozwoju, Bank Światowy i Unię Europejską.

Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagraniczych

O autorze