loader

Credit Agricole z drugim certyfikatem prostej polszczyzny

Umowa limitu w koncie jest kolejnym dokumentem banku Credit Agricole, który dostał certyfikat Pracowni Prostej Polszczyzny Uniwersytetu Wrocławskiego. Taki certyfikat potwierdza, że tekst dokumentu jest prosty i przyjazny odbiorcy.

 

Umowa limitu w koncie Credit Agricole dostała certyfikat Pracowni Prostej Polszczyzny. Dzięki temu klienci mogą mieć pewność, że jego treść odpowiada standardowi prostego języka („plain language”). Standard ten wzmacnia przejrzystość tekstu, porządkuje strukturę informacji, dzięki temu ułatwia rozumienie i zapamiętywanie treści.

Treść umowy limitu w koncie Credit Agricole objaśnia wszystkie szczegóły tego dokumentu w sposób przystępny i zrozumiały. Bank przygotował je z dbałością o relację z klientem i wysoką kulturę słowa – mówi dr Marta Śleziak z Pracowni Prostej Polszczyzny Uniwersytetu Wrocławskiego.

Credit Agricole stawia klienta w centrum swojej uwagi i uwiarygadnia to podejście przez różne inicjatywy. Już od kilku lat bank szkoli swoich pracowników (przez szkolenia pod hasłem Językowa OdNowa przeszło już kilkaset osób), buduje kulturę prostego języka i promuje to podejście w organizacji. Sukcesywnie upraszcza wewnętrzne i zewnętrzne dokumenty. Przyjął także wewnętrzną Politykę prostego języka – traktuje ją na równi z innymi swoimi wewnętrznymi regulacjami. Bank dba też o to, żeby oferty marketingowe były czytelne i zrozumiałe dla klientów.

 Prosty język to synonim partnerskiej komunikacji. To jeden z elementów, na którym chcemy budować  dobre relacje z naszymi klientami. Dlatego upraszczamy nasze dokumenty – rezygnujemy z żargonu bankowego, specjalistycznego słownictwa, często trudnych i niezrozumiałych sformułowań. Chcemy mieć pewność, że klient ma jasność, co do umowy, którą podpisuje – zwłaszcza, że tematy bankowe proste nie są. Nie chcemy ich bardziej utrudniać skomplikowanym i hermetycznym językiem – podkreśla Magdalena Wrona, Manager Zespołu Support Product Managerów.

Wcześniej taki sam certyfikat dostały już umowa i regulamin konta. Pracownia doceniła dokumenty za polszczyznę codzienną, ale przy tym elegancką oraz praktyki ułatwiające lekturę tekstu. Wkrótce taki język pojawi się między innymi w umowie kredytu gotówkowego, kredytu ratalnego oraz umowie i regulaminie bankowości elektronicznej CA24. Bank chce zmienić w ten sposób wszystkie swoje dokumenty. Także wszystkie treści w nowej aplikacji mobilnej są pisane prostym, przyjaznym językiem, który szanuje każdą płeć i nikogo nie wyklucza.

author avatar
Credit Agricole Bank Polska S.A.
Credit Agricole Bank Polska jest bankiem uniwersalnym, który od blisko 20 lat funkcjonuje na polskim rynku i jest jednym z najczęściej polecanych banków w Polsce. Działa w obszarze bankowości detalicznej, korporacyjnej, rolniczej, małych i średnich przedsiębiorstw oraz w obszarze consumer finance. Jest częścią Grupy Crédit Agricole, która znajduje się wśród 10 największych banków na świecie pod względem wartości aktywów, działa w 47 krajach na świecie i obsługuje ponad 51 milionów klientów.
O autorze