loader

Credit Agricole uczestnikiem trzeciej edycji programu Climate Leadership

Bank Credit Agricole dołączył do trzeciej edycji ogólnopolskiego programu Climate Leadership, który wspiera firmy w działaniach zmierzających do zmniejszenia negatywnego wpływu na klimat i środowisko. W ramach programu bank będzie pracować z ekspertami nad redukcją śladu węglowego i edukacją ESG.

Program Climate Leadership wspiera firmy we wdrażaniu zmian, dzięki którym będą realizowały spójną strategię zrównoważonego rozwoju. Zmiany te są odpowiedzią na kryzys klimatyczny
i zagrożenia, które są z nim związane. Członkowie programu podejmują akcje, które zmniejszają negatywny wpływ biznesu na środowisko. Partnerstwo łączy biznes, administrację publiczną, organizacje społeczne i środowiska naukowe. – Bardzo cieszymy się, że możemy uczestniczyć
w programie Climate Leadership. To kolejny krok, który wesprze nas w realizacji naszej strategii klimatycznej. W lipcu 2021 r. razem z całą Grupą Crédit Agricole dołączyliśmy do programu Net-Zero Banking Alliance, powołanego przez Inicjatywę Finansową Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP FI) i zobowiązaliśmy się do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.
To ambitny plan, nad którym trzeba pracować już teraz. – podkreśla Ewa Deperas-Jarczewska, menadżerka Zespołu ds. Corporate Sustainability w Credit Agricole.

W ramach programu bank będzie pracować z ekspertami nad redukowaniem i kompensacją śladu węglowego i edukacją ESG. – W Credit Agricole od trzech lat liczymy nasz ślad węglowy wg najbardziej znanego standardu GHG Protocol i realizujemy różne inicjatywy, które go zmniejszają. Uczestnictwo w programie Climate Leadership pozwoli nam usprawnić redukcję emisji bezpośredniego śladu węglowego  oraz pomoże zaplanować działania kompensacyjne.
W szczególności cenimy sobie współpracę z ekspertami, z którymi będziemy mogli omówić konkretne wyzwania, bariery i możliwości związane z realizacją projektu –
tłumaczy Paweł Buchman, dyrektor zarządzający zintegrowanymi usługami generalnymi w Credit Agricole, odpowiedzialny za bezpośredni wpływ banku na środowisko, w tym kalkulację śladu węglowego
z działalności banku.

 

Twórcami programu Climate Leadership są Maria Andrzejewska, dyrektorka generalna Centrum UNEP/GRID-Warszawa, które zajmuje się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i udostępnianiem informacjio środowisku oraz prof. Bolesław Rok z Akademii Leona Koźmińskiego.

Związane z Centrum UNEP/GRID-Warszawa szerokie grono specjalistów i liderów opinii dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z firmami. W pracę programu zaangażowanych jest ponad stu ekspertów, którzy zajmują się różnymi obszarami, np. bezpieczeństwem żywnościowym, ochroną bioróżnorodności czy zrównoważonym finansowaniem.

Udział w Climate Leadership daje szansę na współtworzenie społeczności liderów na rzecz neutralności klimatycznej. Jego członkowie mają również większe szanse osiągania wyznaczonych zobowiązań na rzecz klimatu.

author avatar
Credit Agricole Bank Polska S.A.
Credit Agricole Bank Polska jest bankiem uniwersalnym, który od blisko 20 lat funkcjonuje na polskim rynku i jest jednym z najczęściej polecanych banków w Polsce. Działa w obszarze bankowości detalicznej, korporacyjnej, rolniczej, małych i średnich przedsiębiorstw oraz w obszarze consumer finance. Jest częścią Grupy Crédit Agricole, która znajduje się wśród 10 największych banków na świecie pod względem wartości aktywów, działa w 47 krajach na świecie i obsługuje ponad 51 milionów klientów.
O autorze