loader

Rozmowa ministra Raua z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem

W czwartek, 24 lutego, w godzinach wieczornych, na prośbę strony amerykańskiej minister Rau odbył rozmowę telefoniczną z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem.

Obaj rozmówcy zdecydowanie potępili rosyjski atak jako działanie bezpodstawne, w sposób rażący łamiące prawo międzynarodowe i zobowiązania OBWE. Minister Rau i sekretarz Blinken podkreślili wagę jedności transatlantyckiej w tym trudnym okresie. Strony zobowiązały się do dalszej koordynacji działań. Omówiono kwestie związane z pomocą dla potencjalnych uchodźców z terenu Ukrainy. Minister Rau wyraził także zdecydowane poparcie Polski dla wzmocnienia sankcji politycznych i finansowych, w celu zapobieżenia eskalacji konfliktu i wywarcia presji na Rosję do zaprzestania przez nią działań militarnych przeciwko Ukrainie.

źródło: Rzecznik Prasowy MSZ

O autorze