loader

BCC: spodziewam się inflacji 10-12%

Obecna sytuacja na Ukrainie ma duży wpływ na kondycję polskiej gospodarki. Napad Federacji Rosyjskiej (FR) z 24 lutego 2022 oraz silne restrykcje nałożone w odpowiedzi przez członków NATO i UE na FR  podnosi równocześnie  inflację (teraz i w najbliższych miesiącach) i obniża  tempo wzrostu gospodarczego,  czyli  prowadzi  gospodarkę do stanu  umiarkowanej  stagflacji.

Towarzyszy temu zjawisku spadek atrakcyjności akcji i papierów dłużnych krajów UE pozostających poza strefą euro (a więc także Polski), na rzecz wzrostu zainteresowania aktywami takich krajów jak USA, UK, kraje strefy euro (szczególnie Niemcy) i Japonia.

Należy pamiętać, że pandemia COVID-19 spowodowała już recesję 2,5% w roku 2020 oraz znacznie podniosła inflację w roku 2021. W roku 2021 miało miejsce wyraźne odbicie gospodarki, ale niski stopień zaszczepienia ludności podtrzymuje ryzyko kontynuacji kryzysu zdrowotnego,

Nowym zjawiskiem, jedynym pozytywnym, może być obniżenie wysokiej dotąd presji płacowej, związane z napływem pracowników z Ukrainy. Zjawiska niekorzystne to kontynuacja umiarkowanego osłabienia złotego wobec głównych walut (USD/EURO) i silny wzrost cen paliw i gazu, także zbóż, na polskim rynku. Do tego należy dodać rosnące ryzyko inwestycyjne i prawdopodobnie spadek eksportu netto.

– W drugim półroczu 2022 roku i pierwszej połowie 2023 spodziewam się kontynuacji inflacji na poziomie   w przedziale 10-12%. Ta sytuacja wymusi na NBP kontynuację w tym roku, być może także w przyszłym, podnoszenia stóp procentowych, w szczególności stopy referencyjnej albo bazowej. Ta stopa na poziomie teraz 3,5% oznacza, że rynkowe stopy procentowe (stopa bazowa + marża) są nadal mocno ujemne, czyli są zbyt niskie aby obniżyć inflację do poziomu w pobliżu celu inflacyjnego NBP 2,5% rocznie.  Tempo wzrostu gospodarczego było w kw. IV 2021 około 7% i wynosi też około 7% w kw. I 2022. W następnych kilku kwartałach spadnie do około 4%. Jednym z powodów spadku tempa wzrostu jest ujemny bilans handlowy obrotów bieżących. Problemem są też bardzo wysokie ceny ropy i gazu –wyjaśniaprof.Stanisław Gomułka, główny ekonomista BCC.

Z tego powodu szczególnie ważne jest obecnie odblokowanie środków unijnych z Krajowego Planu Odbudowy poprzez zakończenie konfliktu z TSUE.

Dodatkowo w polityce gospodarczej trzeba powrócić do działań na rzecz wprowadzenia Polski do strefy euro. Jak ważna to kwestia poznali w ostatnich latach posiadacze kredytów frankowych. Teraz poznają to także posiadacze kredytów złotowych.  Poznają to także podatnicy, bo silnie rośnie koszt obsługi długu publicznego. Ale w tym celu Polska musi spełniać kilka warunków. Najważniejsze z nich to utrzymanie przez szereg lat deficytu budżetowego państwa, liczonego według metodologii UE,  na poziomi poniżej 3% PKB oraz inflacji na poziomie  poniżej 2%.

author avatar
Capital24.tv
Capital24.tv - Nakręcamy biznes! Capital24.tv to pierwsza w Polsce internetowa telewizja biznesowa, która dostarcza wartościowe informacje, analizy oraz ekspertyzy związane z rynkiem gospodarczym i finansowym. Serwis został stworzony przez zespół doświadczonych dziennikarzy i ekspertów, którzy prezentują treści w przystępnej i atrakcyjnej formie. Platforma umożliwia firmom założenie bezpłatnych profili, na których mogą publikować wiadomości, zdjęcia, podcasty oraz wideo, a także zintegrować je z kontem na YouTube. Dzięki licencji Creative Commons, treści zamieszczone na Capital24.tv są dostępne dla dziennikarzy i blogerów do bezpłatnego pobierania i udostępniania, co sprzyja szerzeniu wiedzy na temat polskiego biznesu i rynku kapitałowego.

1 2

O autorze