loader

Credit Agricole zwiększa swoje zaangażowanie ESG

Credit Agricole Bank Polska powołał Komitet ESG oraz utworzył niezależny Zespół ds. Corporate Sustainability, których zadaniem jest m.in. kształtowanie strategii ESG banku oraz koordynacja jej realizacji i raportowanie.

Powołanie Komitetu ESG jest wyrazem ekologicznego i społecznego zaangażowania banku i podejścia, które zakłada że tylko zaangażowanie w ESG całej firmy może zapewnić sukces w tym obszarze. Credit Agricole od wielu lat promuje ideę odpowiedzialnego biznesu i realizuje liczne programy i kampanie na rzecz ochrony środowiska, równego traktowania, czy przeciwdziałania wykluczeniom społecznym. W skład komitetu wchodzą członkowie zarządu banku oraz dyrektorzy obszarów odpowiedzialnych m.in. za rozwijanie linii biznesowych, ład korporacyjny, zarządzanie ryzykiem i realizację inicjatyw społecznych banku. Ciało ma wyznaczać kierunki zrównoważonego rozwoju banku i monitorować realizację postępów.

Uważamy, że wyzwania, przed jakimi stoi obecnie ludzkość, wymagają jeszcze większego zaangażowania firm w rozwiązywanie najważniejszych problemów społecznych i środowiskowych. Naszą ambicją, którą wyrazimy w strategii ESG, jest takie przekształcenie naszego biznesu, aby wspierał realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ – wyjaśnia Jędrzej Marciniak, wiceprezes zarządu nadzorujący obszar zrównoważonego rozwoju i ESG. – Chcemy to robić bezpośrednio, np. poprzez ograniczanie negatywnego wpływu naszej firmy na środowisko lub kształtowanie w niej kultury różnorodności, a także pośrednio – poprzez wspieranie naszych klientów w transformacji energetycznej, czy podejmowaniu przez nich działalności odpowiedzialnej społecznie i środowiskowo.

 

W banku utworzony został również Zespół ds. Corporate Sustainability (zrównoważonego rozwoju w firmie), którego główne zadania obejmują: koordynację wszystkich działań ESG w banku i prac nowo powołanego komitetu, zarządzanie realizacją strategii ESG, raportowanie, edukację oraz komunikację. – Wspieramy managerów banku w rozumieniu istoty odpowiedzialności społecznej i środowiskowej w biznesie i pomagamy im podejmować takie inicjatywy, które będą wywierały pozytywny wpływ na naszych pracowników, klientów i ich otoczenie. Chcemy także prowadzić wiele działań edukacyjnych i popularyzujących ESG wśród pracowników naszego banku, ale i nie tylko. Ważnym zadaniem naszego Zespołu jest również wypełnianie obowiązków regulacyjnych związanych z raportowaniem zrównoważonego rozwoju. Jest ich coraz więcej, a zakres informacji wymaganych w raportach z roku na rok jest coraz szerszy – wyjaśnia Ewa Deperas-Jarczewska, managerka Zespołu ds. Corporate Sustainability w CABP. 

 

Zespół ds. Corporate Sustainability odpowiedzialny jest również za partnerstwa z organizacjami pozarządowymi, które zajmują się ESG i podejmowanie wraz z nimi wspólnych działań. W styczniu bank dołączył do programu Climate Leadership, który wspiera firmy w działaniach zmierzających do zmniejszenia negatywnego wpływu na klimat i środowisko. W ramach programu Credit Agricole będzie pracuje z ekspertami nad redukcją śladu węglowego i edukacją ESG. W maju bank przystąpił do Programu Partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB), w ramach którego zyskał możliwość m.in. dzielenia się dobrymi praktykami w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju oraz prezentowanie dokonań banku na zewnątrz.

author avatar
Credit Agricole Bank Polska S.A.
Credit Agricole Bank Polska jest bankiem uniwersalnym, który od blisko 20 lat funkcjonuje na polskim rynku i jest jednym z najczęściej polecanych banków w Polsce. Działa w obszarze bankowości detalicznej, korporacyjnej, rolniczej, małych i średnich przedsiębiorstw oraz w obszarze consumer finance. Jest częścią Grupy Crédit Agricole, która znajduje się wśród 10 największych banków na świecie pod względem wartości aktywów, działa w 47 krajach na świecie i obsługuje ponad 51 milionów klientów.
O autorze