loader

Czy Finlandia i Szwecja dołączą do NATO w 2022 roku?

Finlandia i Szwecji stoją u progu decyzji o przyłączeniu się do NATO. Wewnętrzna debata w obu krajach nabiera rozpędu. Wysoce prawdopodobne staje się rozstrzygnięcie jeszcze w pierwszej połowie maja. Ewentualnej akcesji sprzeciwia się, co zaskakujące, Chorwacja. Czy NATO powiększy się wkrótce o dwóch nowych sojuszników? Analitycy londyńskiej firmy Unibet postanowili przeanalizować szanse na dołączenie Finlandii i Szwecji do Paktu Północnoatlantyckiego w 2022 roku.

Fundamentem dla dynamicznej zmiany dotychczasowej polityki bezpieczeństwa Szwecji i Finlandii stało się załamanie sytuacji międzynarodowej w Europie Środkowo-Wschodniej w I kwartale bieżącego roku. Przeszkodą w drodze do akcesji może być zapowiadane przez Chorwację weto na szczycie NATO. Deklaracja ta stanowi narzędzie presji, by wymusić zmianę prawa wyborczego w Bośni i Hercegowinie. Na przeciwnej szali stoi jednak szerokie poparcie dla akcesji pośród wielu państw członkowskich Sojuszu, w tym jednoznacznie wsparcie lidera – Stanów Zjednoczonych. Członkostwo Finlandii i Szwecji wspierają również bliskie im w położeniu geopolitycznym państwa NATO – Norwegia, Dania i Islandia, deklarując przy tym pomoc na etapie między złożeniem wniosku a akcesją do Paktu.

Szwedzi podzieleni w kwestii NATO

author avatar
PiotrNowacki

1 2

O autorze