loader

Dobre praktyki Credit Agricole wyróżnione przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Dziesięć dobrych praktyk banku Credit Agricole zostało wyróżnionych w jubileuszowej edycji raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Jest to już dwudziesta edycja publikacji, którą cyklicznie wydaje Forum Odpowiedzialnego Biznesu. To największy w Polsce przegląd działań w obszarze CSR oraz kwestii ESG podejmowanych przez polskie firmy.

 

W raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB), który podsumowuje aktywności biznesu w 2021 r. z zakresu społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju. W tegorocznej edycji znalazło się 1677 dobrych praktyk. Zgłosiły je 283 firmy, co stanowi rekord w historii wydawnictwa

 

W tym roku organizatorzy wprowadzili zmiany w raporcie. Limit zgłoszonych dobrych praktyk od tej edycji wynosi dziesięć. Zrezygnowano także z podziału w raporcie na praktyki nowe i długoletnie. Do inicjatyw Credit Agricole, które zadebiutowały w publikacji, należą projekty takie jak: zielona energia w placówkach, polityka środowiskowa banku, Dni Różnorodności i inne wydarzenia promujące różnorodność, kampania edukacyjna #wyzwanieoszczędzanie, cykl wydarzeń dla pracowników People Power Days, panel na temat współpracy biznesu ze start-upami pozytywnego wpływu, a także Językowa odNowa, czyli stosowanie prostego języka w dokumentach i relacji z klientem.

 

Wyróżnione w tym roku dobre praktyki banku, które pojawiły się już w poprzednich wydaniach raportu to: promocja zrównoważonego transportu, kampania edukacyjna #mniejplastiku oraz kampania „Zamieniam się w słuch”, która polega na poprawie dostępności usług bankowych dla osób niesłyszących.

 

Zakwalifikowanie każdej dobrej praktyki  do raportu to dla nas powód do dumy. Jako bank, chcemy jak najlepiej rozeznawać i spełniać potrzeby naszych klientów, pracowników i pozostałych interesariuszy. Pozytywna ocena naszych inicjatyw jest sygnałem, że idziemy w dobrą stronę i pomaga nam wypracowywać coraz lepsze praktyki biznesowe – mówi Ewa Deperas-Jarczewska, menadżerka Zespołu ds. Corporate Sustainability w Credit Agricole.

 

Od sześciu lat w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” do inicjatyw firm przyporządkowywane są Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ. FOB dołączył do ich promocji
i zachęca także kolejne firmy, aby planowały i realizowały swoje działania, uwzględniając wyzwania zrównoważonego rozwoju sformułowane na poziomie globalnym. Podobnie jak w ubiegłorocznej edycji, dwa wiodące cele to „Dobre zdrowie i jakość życia” oraz „Dobra jakość edukacji”, podczas gdy bank Credit Agricole skupił się na celu „Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja”, a także „Działania w dziedzinie klimatu” oraz „Mniej nierówności”.

 

author avatar
Credit Agricole Bank Polska S.A.
Credit Agricole Bank Polska jest bankiem uniwersalnym, który od blisko 20 lat funkcjonuje na polskim rynku i jest jednym z najczęściej polecanych banków w Polsce. Działa w obszarze bankowości detalicznej, korporacyjnej, rolniczej, małych i średnich przedsiębiorstw oraz w obszarze consumer finance. Jest częścią Grupy Crédit Agricole, która znajduje się wśród 10 największych banków na świecie pod względem wartości aktywów, działa w 47 krajach na świecie i obsługuje ponad 51 milionów klientów.
O autorze