loader

Credit Agricole otwarty na potrzeby osób z problemami słuchu

Credit Agricole rozwija swój kompleksowy program wsparcia dla osób niesłyszących i niedosłyszących „Zamieniam się w słuch”. W wybranych oddziałach banku można korzystać z pętli indukcyjnych, a we wszystkich placówkach w całej Polsce doradcy mogą porozumiewać się z klientami przy użyciu Polskiego Języka Migowego. Bank przygotował również specjalną ofertę Konto dla Ciebie VIP dla osób z niepełnosprawnością zmysłu słuchu.

 

Credit Agricole konsekwentnie zwiększa dostępność swoich usług dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub technicznym. Jedną z takich grup są głusi i słabosłyszący. Z myślą o nich bank uruchomił program „Zamieniam się w słuch” i włącza się w integrację osób z problemami słuchu z resztą społeczeństwa.  

 

W banku wprowadzony został nowy standard obsługi osób z niepełnosprawnością, uwzględniający elementy kultury obsługi głuchych i słabosłyszących. Aranżacja placówek bankowych dostosowywana jest do szczególnych potrzeb tej grupy klientów – zgodnie z zaleceniami Polskiej Fundacji Osób Słabosłyszących, stanowiska obsługi są odpowiednio wygłuszone i oświetlone.

 

W 20 placówkach w największych miastach zainstalowane zostały pętle indukcyjne ułatwiające komunikację osobom korzystającym z aparatów słuchowych (lista placówek dostępna jest TUTAJ, wszystkie oznaczone są na drzwiach wejściowych międzynarodowym symbolem pętli indukcyjnej). We wszystkich placówkach banku dostępny jest system zdalnego tłumaczenia Polskiego Języka Migowego MIGAM. Dzięki niemu głusi klienci mogą bez problemu załatwić każdą sprawę bankową.

 

– Jesteśmy nowoczesnym bankiem skupionym na ludziach, który dostarcza swoim klientom takich rozwiązań jakich potrzebują. Głusi, tak jak wszyscy inni, chcą korzystać z usług bankowych na najwyższym poziomie. U nas mogą z nich korzystać bez żadnych barier i ograniczeń – zapewnia Jędrzej Marciniak, wiceprezes zarządu Credit Agricole.

 

Z myślą o osobach niesłyszących i słabosłyszących, bank przygotował specjalną ofertę Konta dla Ciebie w ekskluzywnym pakiecie VIP za 0 zł. Właściciele takiego rachunku mają bezpłatny dostęp do najważniejszych usług: karty do konta, rachunków walutowych, wypłat ze wszystkich bankomatów w Polsce i za granicą, a także przelewów natychmiastowych Express Eliksir. Z tej oferty mogą skorzystać klienci, którzy mają orzeczenie o niepełnosprawności z kodem 03-L lub legitymację Polskiego Związku Głuchych i którzy nie mieli konta w Credit Agricole po 1 stycznia 2021 r.

 

Credit Agricole udostępnia także wzory dokumentów dotyczących podstawowych produktów bankowych (np. umowę i regulamin konta oraz umowę i regulamin karty kredytowej) w formie dostosowanej do potrzeb osób z problemami słuchu (a także wzroku). W każdej placówce oraz poprzez telefoniczną infolinię banku, klienci mogą zamówić te dokumenty np. w wersji tłumaczonej na PJM.

author avatar
Credit Agricole Bank Polska S.A.
Credit Agricole Bank Polska jest bankiem uniwersalnym, który od blisko 20 lat funkcjonuje na polskim rynku i jest jednym z najczęściej polecanych banków w Polsce. Działa w obszarze bankowości detalicznej, korporacyjnej, rolniczej, małych i średnich przedsiębiorstw oraz w obszarze consumer finance. Jest częścią Grupy Crédit Agricole, która znajduje się wśród 10 największych banków na świecie pod względem wartości aktywów, działa w 47 krajach na świecie i obsługuje ponad 51 milionów klientów.
O autorze