loader

Miliony złotych na Korpus Wsparcia Seniorów

Minister rodziny i polityki społecznej dokonała już podziału środków na realizację działań w ramach Korpusu Wsparcia Seniorów. W sumie do województw trafi blisko 61 mln złotych.

Korpus w tegorocznej edycji ma na celu zapewnienie możliwości bezpiecznego funkcjonowania seniorów w ich miejscu zamieszkania poprzez nawiązanie współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi skupiającymi środowiska młodzieżowe, a także wolontariuszami. 

Program skierowany jest do osób powyżej 65 roku życia, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. 

– Korpus Wsparcia Seniorów uruchomiliśmy w 2020 roku, by nieść pomoc osobom starszym i potrzebującym w trudnym czasie pandemii. Do akcji włączyło się wielu wolontariuszy, przede wszystkim ludzi młodych, co jest dowodem solidarności międzypokoleniowej. Widzimy, jak dużym wsparciem dla osób starszych jest Korpus. Dlatego ma on kolejną, już trzecią odsłonę – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.  

Minister Maląg dokonała już podziału środków na realizację działań w ramach tegorocznej edycji Korpusu. Do gmin z całej Polski trafi blisko 61 mln zł. Najwięcej do samorządów z województwa śląskiego (ponad 6,9 mln zł), małopolskiego (ponad 6,48 mln zł) oraz dolnośląskiego (ponad 6,38 mln zł).

Dwa moduły działań 

W ramach Korpusu Wsparcia Seniorów realizowane są dwa moduły działań:

1 2

O autorze