loader

Wzrost ataków internetowych na firmy

Jednym ze skutków globalnej pandemii COVID-19 i coraz większej liczby osób pracujących z domu jest stale rosnąca liczba ataków hackerskich. Stanowi to duże wyzwanie dla przedsiębiorstw.

Zgodnie z przewidywaniami IDC, do 2023 r. 60% danych będzie generowanych na brzegu sieci przez osoby pracujące z domu oraz z urządzeń znajdujących się poza siecią korporacyjną. Jednocześnie wiele korporacyjnych usług chmurowych jest już świadczonych z lokalizacji poza centrum danych.

Ponieważ wielu pracowników pracujących zdalnie ma skonfigurowane zapory i punkty dostępu w sposób umożliwiający dostęp zdalny, odnotowuje się również wzrost liczby ataków ransomware na aplikacje typu SaaS (Software-as-a-Service). Takie aplikacje są z definicji bezpieczne, jednak hakerzy mogą przedostać się przez zainfekowany system operacyjny użytkownika końcowego i samodzielnie zaatakować dostępne w chmurze usługi.

Przedsiębiorstwa muszą zdać sobie sprawę, że bezpieczeństwo jest procesem ciągłym, wymagającym proaktywnego działania. Skuteczna ochrona danych wymaga wprowadzania odpowiednich środków bezpieczeństwa. Należy rutynowo monitorować środowiska IT pod kątem nieprawidłowości, takich jak znacząca zmiana pojemności danych. Organizacje powinny być w stanie odzyskać swoje dane, także w przypadku ich utraty w wyniku ataku ransomware.

Tradycyjny backup to za mało

Duża część organizacji stwierdza, że stosowane przez nie rozwiązania do backupu nie spełniają ich potrzeb. Tradycyjne rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych  wewnątrz datacenter często są kosztowne, wymagają konserwacji, wpływają na czas przetwarzania i narażają firmy na ryzyko utraty danych.

Backup w modelu usługowym (BaaS) to nowoczesne podejście pozwalające, przedsiębiorstwom kupować usługi tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych od dostawców działających w chmurze, zamiast tworzyć i utrzymywać własne rozwiązania do backupu.

BaaS to idealne rozwiązanie dla organizacji, które osiągnęły granice swoich lokalnych możliwości tworzenia kopii zapasowych oraz dla tych, które nie chcą inwestować pieniędzy we własną infrastrukturę IT.

Zasadniczo przedsiębiorstwa korzystające z rozwiązań BaaS kupują usługę tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych od dostawców zewnętrznych. Model usługowy jest w stanie łączyć systemy z prywatnym, publicznym lub hybrydowym środowiskiem chmury, w zależności od aktualnej strategii organizacji w zakresie tworzenia kopii zapasowych lub przechowywania. Taka usługa jest w całości zarządzana przez zewnętrznego dostawcę.

Najważniejszą zaletą BaaS w porównaniu z tradycyjnym rozwiązaniem do tworzenia kopii zapasowych on-premises jest łatwość zarządzania. Model usługowy eliminuje potrzebę wykorzystywania pamięci masowych, ręcznego przenoszenia danych do lokalizacji poza siedzibą oraz przeprowadzania kontroli integralności i deduplikacji. Wszystkimi tymi procesami zarządza dostawca usługi.

Niższe koszty

BaaS jest mniej kosztowny niż napędy taśmowe, serwery oraz inne elementy sprzętu i oprogramowania, niezbędne do wykonania kopii zapasowej. Przedsiębiorstwa wydadzą mniej na nośniki do tworzenia kopii zapasowych, ich transport do odległych lokalizacji w celu przechowywania oraz na koszty związane z zarządzaniem systemami kopii zapasowych.

Niektóre rozwiązania zapewniają również niezbędną zgodność danych z obowiązującymi regulacjami. Obejmuje to prawo do bycia zapomnianym (tzw. prawo do usunięcia danych personalnych) oraz możliwość usunięcia danych wraz z pełnym indeksem treści. Istnieje też możliwość tworzenia kopii zapasowych z dowolnego środowiska chmurowego, z dołączoną ochroną przed zagrożeniami takimi jak oprogramowanie ransomware.

Rozwiązania BaaS zapewniają łatwiejsze przywracanie danych. W przypadku utraty lub usunięcia danych kopie zapasowe są dostępne i łatwe do zlokalizowania, a wielopoziomowa redundancja gwarantuje przechowywanie wielu kopii danych w niezależnych od siebie lokalizacjach.

Biorąc pod uwagę zalety i korzyści jakie oferuje model BaaS, w przypadku większości przedsiębiorstw, nie zaleca się inwestowania wyłącznie w lokalne rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych. Oparte na chmurze rozwiązania do backupu są w wielu przypadkach bardziej opłacalne, wymagają mniej obsługi, a co najważniejsze okazały się bezpieczniejsze i bardziej niezawodne niż tradycyjne rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych.

 

Autor: Przemyslaw Mazurkiewicz, EMEA CEE Sales Engineering Director, Commvault

O autorze