loader

Jak polscy przedsiębiorcy poprawiają płynność finansową?

Niemal 60 proc. polskich
przedsiębiorców zgłasza problemy z uzyskaniem w terminie należności za
wystawione faktury. W takiej sytuacji, słabnąca sytuacja finansowa firmy może
prowadzić do jej upadku. Tylko w lipcu upadła niemal setka przedsiębiorstw. Jak
z finansowymi trudnościami radzą sobie właściciele polskich firm i po jakie
narzędzia finansowe sięgają?

 

Opóźnienia w płatności faktur

Z danych zawartych w raporcie
„Skaner MŚP” na III kwartał 2013 r.[1], przygotowanym na zlecenie
EFL wynika, że niemal 60 proc. ankietowanych przedsiębiorców z sektora MŚP miało
w ostatnich trzech miesiącach problem z uzyskaniem należności za wystawione
faktury. Opóźnienie wpływu za fakturę trwało przeważnie dwa tygodnie (30,1
proc. wskazań). Natomiast 23,4 proc. ankietowanych na przelew musiało czekać
nawet miesiąc. O zdecydowanie dłuższym okresie oczekiwania na należność informowało
w sumie 41,7 proc badanych. Rekordziści regulowali fakturę nawet po 180 dniach lub
po roku od terminu. Niewiele ponad 38 proc. badanych wskazało, że w ostatnim
kwartale nie miało kłopotów z uzyskaniem płatności za faktury.

 

Upadłości firm nie ustępują

Zatory płatnicze mogą
przyczyniać się do bankructw przedsiębiorstw. Tylko w ostatnim miesiącu było
ich aż 98, wobec 75 odnotowanych w lipcu 2012 roku. Natomiast w ciągu 7
pierwszych miesięcy bieżącego roku, aż 581 firm doświadczyło upadłości – wynika
z raportu przygotowanego przez Euler Hermes[2]. Do branż najbardziej
odczuwających przyrost upadłości firm należy m.in. sektor budowlany, jak
również rynek dystrybucji i usług.

 

Spowolnienie a poprawa płynności

Przedsiębiorcy pytani o to, w
jaki sposób w ostatnich trzech miesiącach poprawiali płynność finansową swojej
firmy, odpowiadali, że posiłkowali się zewnętrznymi instrumentami finansowania
(27,7 proc. respondentów)[3]. Badani najczęściej sięgali
po kredyt (72,3 proc.). Drugim narzędziem wspierającym był leasing (18,2
proc.), kolejnym faktoring (6,5 proc.) oraz windykacja (4,5 proc.). 14 proc.
badanych niekorzystających aktualnie ze wsparcia, prognozuje skorzystanie ze środków
poprawiających płynność finansową firmy w przyszłości.

1 2

O autorze