loader

Tadeusz Białek zastępuje Krzysztofa Pietraszkiewicza po 20 latach prezesury w ZBP

Po dwudziestu latach prezesury Krzysztofa Pietraszkiewicza, Związek Banków Polskich (ZBP) ogłosił, że jego następcą będzie Tadeusz Białek, dotychczasowy wiceprezes związku. Zmiana ta oznacza koniec pewnej epoki bankierów, którzy czynnie uczestniczyli w transformacji polskiej gospodarki. Pietraszkiewicz często komentował kwestie bankowe w Capital24.tv, przyczyniając się do wzrostu przejrzystości i zrozumienia zagadnień finansowych w Polsce.

W trakcie obrad walnego zgromadzenia, Tadeusz Białek, nowo wybrany prezes ZBP, podkreślił wiele wyzwań, z którymi muszą obecnie zmierzyć się banki w Polsce. Wśród nich znalazły się m.in. reforma wskaźnika referencyjnego, związana z wprowadzeniem nowego wskaźnika WIRON, który zastąpi WIBOR; rozwiązanie problemu kredytów walutowych; aktualne trudności w finansowaniu rynku mieszkaniowego na skutek inflacji i wysokiego poziomu stóp procentowych; niewspółmiernie wysoki poziom obciążeń sektora bankowego oraz wprowadzenie licznych regulacji osłabiających zdolność sektora bankowego do finansowania gospodarki, np. ustawowe wakacje kredytowe.

Walne zgromadzenie wybrało również nową Radę Związku, na której czele stanął Cezary Stypułkowski, prezes mBanku. Nowy zarząd ZBP, czteroosobowy od 19 kwietnia, będzie składać się z Tadeusza Białka, Agnieszki Wachnickiej, Bartosza Kublika i Włodzimierza Kicińskiego.

Zmiana w zarządzie ZBP sygnalizuje nowy etap dla polskiego sektora bankowego, który musi dostosować się do zmieniających się warunków rynkowych i regulacyjnych. Tadeusz Białek i jego zespół będą musieli stawić czoła tym wyzwaniom, aby zapewnić trwały wzrost i stabilność finansową dla polskich banków i ich klientów.

author avatar
Capital24.tv
Capital24.tv - Nakręcamy biznes! Capital24.tv to pierwsza w Polsce internetowa telewizja biznesowa, która dostarcza wartościowe informacje, analizy oraz ekspertyzy związane z rynkiem gospodarczym i finansowym. Serwis został stworzony przez zespół doświadczonych dziennikarzy i ekspertów, którzy prezentują treści w przystępnej i atrakcyjnej formie. Platforma umożliwia firmom założenie bezpłatnych profili, na których mogą publikować wiadomości, zdjęcia, podcasty oraz wideo, a także zintegrować je z kontem na YouTube. Dzięki licencji Creative Commons, treści zamieszczone na Capital24.tv są dostępne dla dziennikarzy i blogerów do bezpłatnego pobierania i udostępniania, co sprzyja szerzeniu wiedzy na temat polskiego biznesu i rynku kapitałowego.
O autorze