loader

MF: projekt ustawy regulującej pomoc obywatelom Ukrainy

  • 7 marca br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy regulującej pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
  • To kompleksowy pakiet działań nastawionych na pomoc ofiarom skutków działań wojennych.
  • Wśród nich są rozwiązania podatkowe przygotowane przez Ministerstwo Finansów.

Przyjęty przez Radę Ministrów projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zawiera szereg preferencyjnych rozwiązań – również podatkowych.

Korzystne rozwiązania podatkowe adresowane są zarówno do otrzymujących pomoc obywateli Ukrainy, jak i do firm oraz osób fizycznych, które udzielają tej pomocy. Zależy nam na tym by wsparcie płynęło szerokim strumieniem i by obywatele Ukrainy mogli wykorzystywać je w pełnym zakresie. Dlatego rezygnujemy z pobierania podatków od świadczeń otrzymywanych przez uchodźców, a także od osób im pomagających, jak również wprowadzamy nowe preferencje podatkowe dla firm

– wskazuje wiceminister finansów Artur Soboń.

Zwolnienia podatkowe dla uchodźców

Dzięki specjalnym rozwiązaniom  obywatele Ukrainy przybywający na terytorium RP nie będą płacić podatku od spadków i darowizn od otrzymanej pomocy. Projekt zakłada bowiem zwolnienie z tego podatku dla nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy własności rzeczy lub praw majątkowych. Zwolnienie będzie obejmowało zarówno pomoc od osób fizycznych, jak i firm oraz organizacji pozarządowych. Nie będzie ograniczone kwotowo i jego stosowanie nie będzie się wiązało z żadnymi formalnościami po stronie uchodźców – nie będą musieli zgłaszać się do urzędu skarbowego. Preferencja będzie obowiązywała od 24 lutego do 30 czerwca 2022 r. Bez zmiany przepisów otrzymujący darowizny obywatele Ukrainy musieliby płacić podatek od darowizn pieniężnych i rzeczowych, których wartość otrzymana od jednej osoby lub organizacji przekracza 4 902 zł w ciągu 5 lat.

Obywatele Ukrainy przybywający do Polski na skutek działań wojennych, będą również zwolnieni z podatku dochodowego (PIT) od świadczeń uzyskiwanych od osób fizycznych i firm. W związku z tym nie będą płacić PIT od pomocy polegającej np. na udostępnieniu lokalu mieszkalnego, zapewnieniu wyżywienia oraz sfinansowaniu leczenia. Preferencja obowiązywać będzie od 24 lutego do  31 grudnia 2022 r.

1 2

O autorze