loader

Minister Bortniczuk rozmawiał o sytuacji białoruskich sportowców

Minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk spotkał się z szefową Belarusian Sport Solidarity Foundation, Aliaksandrą Herasimenią. Tematem rozmów była sytuacja białoruskich sportowców, którzy sprzeciwili się reżimowi Alaksandra Łukaszenki. Wielu z nich wyemigrowało do Polski i z naszym krajem wiąże swoją dalszą karierę sportową.

Podczas spotkania wskazano, że nie wszyscy Białorusini zgadzają się z postawą Białorusi w obecnych czasach.

Minister Bortniczuk stwierdził, że należy wspierać białoruskich sportowców, którzy – w związku z brakiem zgody na działania Łukaszenki i wiążącymi się z ich działalnością  represjami – musieli opuścić Białoruś i obecnie przebywają w Polsce.

Belarusian Sport Solidarity Foundation

Belarusian Sport Solidarity Foundation została utworzona w sierpniu 2020 roku przez działaczy sportowych i znanych sportowców, w tym mistrzów i medalistów olimpijskich oraz innych zawodów międzynarodowych.

Celem fundacji jest udzielanie wsparcia sportowcom, którzy zostali zatrzymani i poddani represjom za udział w pokojowych manifestacjach, wykluczeni z reprezentacji narodowych, usunięci z zawodów, zwolnieni z pracy lub pozbawieni stypendiów i wynagrodzeń za głoszenie poglądów politycznych.

1 2

O autorze