loader

Dorken Delta pomaga w kształceniu studentów na Politechnice Białostockiej

W pierwszej połowie kwietnia Politechnika Białostocka stała się gospodarzem szkoły letniej projektu Glocal. Chodzi o usprawnienie kształcenia kadr i przygotowanie ich na przyszłe wyzwania związane z przestrzenią miast. Program wsparła firma Dorken Delta, która zorganizowała dla międzynarodowej grupy studentów praktyczne zajęcia z zakresu dachów zielonych.

Projekt Glocal jest efektem współpracy Politechniki Białostockiej, litewskiego Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Kłajpedzie i hiszpańskiej Politechniki w Madrycie w ramach Partnerstwa Strategicznego programu Erasmus+[1]. Jego zadanie to unowocześnienie sposobów nauczania przyszłych inżynierów, tak aby radzili sobie z wyzwaniami związanymi ze współczesnymi miastami.

Praktyczne warsztaty

W kwietniu br. studenci przyjechali na Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej. Jednym z punktów szkoły letniej były wycieczki studyjne, a wśród nich warsztaty przygotowane przez producenta membran dachowych i elewacyjnych – Dorken Delta. Dla międzynarodowej grupy studentów zorganizowano zajęcia na temat rozwiązań stosowanych przy dachach zielonych, które stają się coraz ważniejszą częścią miast.

1 2

O autorze