loader

Wzrost wartości pożyczek pozabankowych w Polsce w marcu 2023 r.

W marcu 2023 r. firmy pożyczkowe w Polsce udzieliły łącznie 275,2 tys. nowych pożyczek o wartości 832 mln zł. Pomimo spadku liczby udzielonych pożyczek o 9,1% w porównaniu do marca 2022 r., wartość tych kredytów wzrosła o 13,2% w stosunku do roku poprzedniego – wynika z danych Biura Informacji Kredytowej (BIK).

Średnia wartość nowo udzielonej pożyczki pozabankowej w marcu 2023 r. wyniosła 2 669 zł, co oznacza wzrost o 19,1% w porównaniu do tego samego okresu w 2022 r.

Analiza danych pokazuje, że największy wzrost liczby i wartości pożyczek odnotowano w segmencie kredytów powyżej 5 tys. zł, z wzrostem liczby udzielonych pożyczek o 16,9% i wartości o 20,2%. Pożyczki niskokwotowe z przedziału do 500 zł odnotowały największy spadek, z 36,3% mniejszą liczbą udzielonych pożyczek i 15,5% mniejszą wartością w porównaniu do marca 2022 r.

W marcu 2023 r. 47,0% wartości nowo udzielonych pożyczek stanowiły kredyty na kwoty powyżej 5 tys. zł, które w ujęciu liczbowym stanowiły jednak tylko 14,0% wszystkich udzielonych pożyczek. W ujęciu liczbowym dominowały pożyczki do kwoty 1 tys. zł, stanowiące 37,0% liczby udzielonego finansowania. Wartościowo jednak, pożyczki do 1 tys. zł miały jedynie 8,2% udział w sprzedaży.

W pierwszym kwartale 2023 r., firmy pożyczkowe udzieliły łącznie 788,1 tys. pożyczek na kwotę 2,291 mld zł. Oznacza to spadek o 5,7% liczby udzielonych pożyczek, a wartościowo wzrost o 10,4% w porównaniu do analogicznego okresu 2022 r.

O autorze