loader

Dr Michał Laszczkowski pokieruje Narodowym Instytutem Konserwacji Zabytków

Wicepremier, minister kultury prof. Piotr Gliński powołał dr. Michała Laszczkowskiego na stanowisko p.o. dyrektora nowo powstałego Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków.

Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków jest państwową instytucją kultury utworzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w celu podnoszenia standardów i jakości prac konserwatorskich przy obiektach zabytkowych i w otoczeniu zabytków. Instytut ma działać na rzecz zapewnienia najwyższego poziomu przygotowania i prowadzenia prac konserwatorskich. Instytut – we współpracy z Generalnym Konserwatorem Zabytków i Departamentem Ochrony Zabytków w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowym Instytutem Dziedzictwa i  Narodowym Instytutem Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą Polonika – ma działać na rzecz praktycznego wdrażania standardów związanych z ochroną zabytków poprzez prowadzenie projektów konserwatorskich i remontowo-budowlanych ich dotyczących, a także upowszechniać te standardy poprzez promowanie modelowych prac i dobrych praktyk dotyczących zabytków i ich otoczenia. Instytut prowadzić będzie także działania promocyjne i informacyjne w zakresie dziedzin objętych przedmiotem jego działania, w tym w zakresie promowanie dorobku konserwatorów polskich i z Polską związanych, a także kampanie społeczne dotyczące zabytków i jakościowego prowadzenia prac przy zabytkach. 

Obowiązki dyrektora NIKZ pełni dr Michał Laszczkowski, historyk, prawnik, działacz społeczny, menadżer kultury. Jest założycielem i wieloletnim prezesem pozarządowej Fundacji Dziedzictwa Kulturowego, która w ostatnich dziesięciu latach prowadziła liczne prace konserwatorskie przy obiektach zabytkowych w Polsce, na Ukrainie, a także na Białorusi, na Łotwie, we Francji, w Mołdawii i we Włoszech. W przeszłości pełnił także funkcje rzecznika prasowego Narodowego Centrum Kultury oraz zastępcy dyrektora ds. programowych Instytutu Adama Mickiewicza.

 

1 2

O autorze