loader

PE zabrał głos ws. naruszeń praw człowieka w Ugandzie, Rwandzie i Kazachstanie

Parlament Europejski wezwał również rząd Kazachstanu do działania zgodnie ze swoimi zobowiązaniami międzynarodowymi oraz do poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności zapisanych w umowie o wzmocnionym partnerstwie i współpracy z UE.

Eurodeputowani zwrócili uwagę, że wybory parlamentarne w Kazachstanie, które odbyły się 10 stycznia tego roku, zostały określone przez Europejską Służbę Działań Zewnętrznych jako „stracona okazja”, aby wykazać, że od czasu ostatnich wyborów zostały wdrożone reformy polityczne. PE wezwał również rząd Kazachstanu do zaprzestania wszelkich form arbitralnych zatrzymań, represji i prześladowań obrońców praw człowieka, organizacji religijnych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, związków zawodowych, dziennikarzy i ruchów opozycji politycznej.

Tekst rezolucji mówi, że ludzie muszą mieć możliwość swobodnego wyrażania swoich poglądów politycznych, religijnych i innych. PE wezwał też rząd Kazachstanu do zmiany nowej ustawy o pokojowych zgromadzeniach w celu zagwarantowania tej wolności. Europosłowie zaapelowali też do władz kraju o natychmiastowe uwolnienie i pełną rehabilitację wszystkich więźniów politycznych.

Tekst został przyjęty 598 głosami za, przy 43 głosach przeciw i 52 wstrzymujących się.

 

 

 

Źródło informacji: EuroPAP News

Czytaj dalej
Poprzednia strona
O autorze