loader

PE zabrał głos ws. naruszeń praw człowieka w Ugandzie, Rwandzie i Kazachstanie

Parlament Europejski przyjął trzy rezolucje podsumowujące sytuację w zakresie praw człowieka w Ugandzie, Rwandzie i Kazachstanie.

Sytuacja polityczna w Ugandzie

Parlament Europejski ubolewa, że ​​wybory parlamentarne 14 stycznia w Ugandzie nie były ani demokratyczne, ani przejrzyste. Posłowie skrytykowali również nadmierne użycie siły przez policję i siły zbrojne podczas wyborów oraz ich rosnącą ingerencję w sprawy polityczne.

W rezolucji potępiono przemoc, ciągłe nękanie i systematyczne prześladowania przywódców opozycji politycznej w Ugandzie, a także tłumienie społeczeństwa obywatelskiego. Wszyscy aresztowani i zatrzymani za udział w pokojowych zgromadzeniach politycznych lub za korzystanie z prawa do wolności wypowiedzi i zrzeszania się muszą zostać natychmiast i bezwarunkowo zwolnieni, a ich oskarżenia wycofane – głosi tekst dokumentu.

PE ponownie podkreślił, że ​​sankcje wobec osób i organizacji odpowiedzialnych za łamanie praw człowieka w Ugandzie muszą zostać przyjęte w ramach nowego unijnego mechanizmu sankcji tzw. unijnej ustawy Magnickiego.

Tekst rezolucji został przyjęty 632 głosami za, przy 15 głosach przeciw i 48 wstrzymujących się.

Rwanda: sprawa Paula Rusesabaginy

Europosłowie potępili zaginięcie i przetrzymywanie w odosobnieniu rwandyjskiego obrońcy praw człowieka, krytyka rządowego i laureata Prezydenckiego Medalu Wolności – najwyższego amerykańskiego odznaczenia cywilnego – Paula Rusesabaginy. Jego historia została opisana w filmie Hotel Rwanda z 2004 roku.

Rusesabagina, obywatel Belgii i mieszkaniec USA, został przymusowo przeniesiony z Dubaju do Kigali w niejasnych okolicznościach w dniu 27 sierpnia ubiegłego roku. Pojawił się ponownie dopiero 31 sierpnia w siedzibie Rwandyjskiego Biura Śledczego. Początkowo został oskarżony o 13 przestępstw, w tym finansowanie terroryzmu, napad z bronią w ręku i usiłowanie zabójstwa. Niektóre zarzuty zostały później wycofane.

Parlament Europejski wezwał do przeprowadzenia międzynarodowego śledztwa w tej sprawie i wyraził głębokie zaniepokojenie naruszeniem praw Rusesabaginy. Europosłowie wezwali władze Rwandy, aby zezwoliły mu na sprawiedliwe i publiczne przesłuchanie przez kompetentny, niezawisły i bezstronny trybunał stosujący międzynarodowe standardy praw człowieka i udzieliły mu radcy prawnego, zgodnie z jego wyborem.

Rezolucję przyjęto 659 głosami za, przy 1 głosie przeciw i 35 wstrzymujących się.

Sytuacja w zakresie praw człowieka w Kazachstanie

1 2

O autorze