loader

WFP organizuje korytarz humanitarny dla pomocy żywnościowej do Ukrainy

Dwóch mężczyzn w garniturach stojących przed ukraińskimi flagami.

Rozmowy szefa polskiej dyplomacji z Dyrektorem Zarządzającym Światowego Programu Żywnościowego (World Food Programme, WFP) odbyły się 9 marca w Warszawie.

Tematem spotkania była współpraca rządu RP z WFP w zakresie pomocy humanitarnej dla Ukrainy, w związku z rosyjską agresją militarną. Przedyskutowane zostały kwestie dotyczące organizacji i koordynacji pomocy żywnościowej i rzeczowej przekazywanej Ukrainie za pośrednictwem Polski, a także konsekwencje wybuchu wojny na Ukrainie dla światowej gospodarki i dostępności produktów rolnych, których Ukraina jest znaczącym producentem.

David Beasley z uznaniem wypowiedział się o natychmiastowych działaniach Polski w obliczu wybuchu wojny na Ukrainie, w tym w szczególności o ogromnej skali wolontariatu i inicjatyw oddolnych polskich obywateli, którzy organizują wszechstronną pomoc dla ukraińskich uchodźców w Polsce.

WFP organizuje w Polsce bazę logistyczną i tworzy korytarz humanitarny dla pomocy żywnościowej do Ukrainy. WFP ma zajmować się nie tylko pomocą żywnościową, ale także koordynacją logistyczną pomocy udzielanej przez inne organizacje, w tym Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF), Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców (UNHCR) oraz organizacje pożytku publicznego.

***

Światowy Program Żywnościowy jest największą organizacją humanitarną na świecie, mającą na celu zwalczanie globalnego głodu. WFP otrzymał w 2020 r. Pokojową Nagrodę Nobla za wysiłki na rzecz zwalczania głodu, za wkład w tworzenie warunków na rzecz pokoju na obszarach dotkniętych konfliktem oraz za działania zapobiegające wykorzystywaniu głodu jako broni w czasie wojny i konfliktów.

źródło: Łukasz Jasina, Rzecznik Prasowy MSZ

Foto: Bartosz Peterman / MSZ

author avatar
Capital24.tv
Capital24.tv - Nakręcamy biznes! Capital24.tv to pierwsza w Polsce internetowa telewizja biznesowa, która dostarcza wartościowe informacje, analizy oraz ekspertyzy związane z rynkiem gospodarczym i finansowym. Serwis został stworzony przez zespół doświadczonych dziennikarzy i ekspertów, którzy prezentują treści w przystępnej i atrakcyjnej formie. Platforma umożliwia firmom założenie bezpłatnych profili, na których mogą publikować wiadomości, zdjęcia, podcasty oraz wideo, a także zintegrować je z kontem na YouTube. Dzięki licencji Creative Commons, treści zamieszczone na Capital24.tv są dostępne dla dziennikarzy i blogerów do bezpłatnego pobierania i udostępniania, co sprzyja szerzeniu wiedzy na temat polskiego biznesu i rynku kapitałowego.
O autorze