loader

Programy społecznego zaangażowania Microsoft w Polsce – Unlimited Potential

Ogólnoświatowa inicjatywa Microsoft Unlimited Potential – Społeczny Program Umiejętności Technologicznych jest realizowana lokalnie przez oddziały firmy na całym świecie.

 

Celem tego zainicjowanego w 2003 roku programu, jest umożliwianie osobom pozostającym na marginesie życia społecznego i zawodowego nabycia nowych umiejętności, przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi informatycznych. W ramach programu Microsoft Unlimited Potential organizacje pozarządowe mogą pozyskiwać granty składające się ze środków finansowych, oprogramowania oraz pakietów dydaktycznych do nauczania technologii teleinformacyjnych.

 

Społeczny Program Umiejętności Technologicznych Microsoft Unlimited Potential jest prowadzony również w Polsce. Uwzględniając warunki ekonomiczne i społeczne w naszym kraju, lokalne projekty w ramach Społecznego Programu Umiejętności Technologicznych adresowane są przede wszystkim do osób i społeczności, które nie miały wcześniej możliwości nauczyć się obsługi i wykorzystania komputera oraz Internetu. Obecnie jest to jedna z podstawowych umiejętność, zaś jej brak może prowadzić do wykluczenia informacyjnego i pozostawania na marginesie życia społecznego i zawodowego.

 

Głównym celem realizowanych w Polsce projektów jest podnoszenie poziomu umiejętności i kwalifikacji, a tym samym konkurencyjności zawodowej tych osób, które wcześniej nie miały możliwości korzystania z nowoczesnych technologii. W praktyce oznacza to zapewnianie dostępu do komputera i Internetu oraz szkoleń informatycznych społecznościom defaworyzowanym, głównie mieszkańców wsi i małych miasteczek, osobom bezrobotnym lub zagrożonym bezrobociem oraz osobom niepełnosprawnym.

 

Do tej pory w Polsce przyznano 7 grantów w ramach Społecznego Programu Umiejętności Technologicznych Microsoft Unlimited Potential, których łączna wartość przekracza 3 mln 600 złotych. W ich rezultacie powstało 118 bezpłatnych Punktów Dostępu do Internetu „Ikonk@” w regionie Podlasia, 2 Centra Edukacji i Aktywizacji Zawodowej dla Osób Niepełnosprawnych w Warszawie, a także 3 Pracownie Komputerowe na Lubelszczyźnie oraz 7 Społecznych Pracowni Edukacyjno-Komputerowych na Podlasiu.

 

Dekoracyjna ikona taśmy filmowej Zobacz wideo
O autorze