loader

Międzynarodowa konferencja poświęcona mediacji z udziałem wiceministra Marcina Romanowskiego

W międzynarodowej konferencji poświęconej mediacji w sprawach z zakresu własności intelektualnej uczestniczył dziś (22 marca 2021 r.) wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

– Co roku w Polsce i na świecie rośnie liczba spraw kierowanych do mediacji. Potrzeba brania przez ludzi odpowiedzialności za rozstrzyganie sporów, które ich dotyczą, jest świadectwem budowania społeczeństwa obywatelskiego – mówił minister Romanowski w czasie obrad.

Konferencję zorganizował Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Prelegentami podczas tego wydarzenia byli eksperci krajowych i międzynarodowych instytucji zajmujących się sprawami z zakresu własności intelektualnej oraz przedstawiciele EUIPO.

W roku 2020 nastąpiło wiele zmian i inicjatyw w dziedzinie polskiego prawa własności intelektualnej. Powstały wyspecjalizowane sądy zajmujące się takimi sprawami, odbyło się również wiele konferencji i warsztatów online poświęconych tej problematyce. Ta dziedzina prawa prężnie się rozwija, mamy też coraz więcej ekspertów specjalizujących się w takich sprawach. Podobnie cieszy coraz większe zainteresowanie mediacją w naszym kraju – podkreślał minister.

Tematyka konferencji dotyczyła szerokiego spektrum zagadnień związanych z mediacją
w obszarze własności intelektualnej. Poruszono kwestie dotyczące m.in. roli mediacji
w handlu elektronicznym i relacji między mediacją a arbitrażem w Unii Europejskiej.

Drugi dzień konferencji (23 marca br.) poświęcony będzie mediacji w sprawach własności intelektualnej w obszarze małych i średnich przedsiębiorstw oraz skutecznego rozwiązywania sporów dotyczących takich firm w ramach usługi EUIPO EDR (ang. Effective Dispute Resolution Service).

źródło: komunikat prasowy

O autorze