loader

Warta z rekordowymi wynikami i poziomem sprzedaży

Kluczowe wskaźniki sprzedaży:

  • Spółka majątkowa Warty osiągnęła w 2019 r. najwyższy poziom sprzedaży w swojej historii osiągając poziom ponad 6,0 mld zł składki przypisanej brutto, o 8,1 proc. wyższy niż w 2018 r.
  • Warta utrzymuje pozycję lidera pod względem wzrostu sprzedaży ubezpieczeń na życie ze składką regularną. Wzrost składki przypisanej brutto w spółce życiowej wyniósł 20,1 proc. r/r osiągając poziom 972,7 mln zł.
  • Łącznie obie spółki Warty zebrały w ubiegłym roku składkę w wysokości ponad 7,0 mld zł.

–  2019 był wyjątkowym rokiem dla naszej firmy. Spółka majątkowa po raz pierwszy w historii przekroczyła 6 mld zł składki przypisanej brutto. Wraz ze sprzedażą ubezpieczeń na życie nasz przychód osiągnął ponad 7 mld zł. Wypracowaliśmy go,  uzyskując jednocześnie wyjątkową na tle rynku rentowność. Wynik netto spółki majątkowej wyniósł 660,2 mln zł, a wskaźnik ROE osiągnął poziom 29,6 proc., najwyższy na rynku ubezpieczeń majątkowych. Te informacje pokazują w jak dobrej kondycji znajduje się Warta rozpoczynając drugie stulecie swojej działalności – mówi Jarosław Parkot, Prezes Zarządu Warty i dodaje: Na obecną, wyjątkową pozycje Warty zapracowały wszystkie filary działalności firmy ubezpieczeniowej. Profesjonalna sieć sprzedaży i wyjątkowa współpraca z pośrednikami, doceniana jakość obsługi klienta na rynku czy kompleksowe i praktyczne produkty przełożyły się na szerokie zainteresowanie klientów ofertą Warty. Niezwykle ważną rolę w osiągnięciu tego sukcesu odgrywa nasz kompetentny i ambitny zespół pracowników oraz rozsądne podejście do wdrażania innowacji i wykorzystania nowych technologii w firmie. Mając takie zasoby patrzę z dużym optymizmem na kolejne lata dalszego rozwoju i umacnianie pozycji firmy na rynku.

Ubezpieczenia majątkowe – Big Data przekłada się na skuteczną taryfikację

i wysoką rentowność

Przypis składki brutto spółki majątkowej wyniósł  w 2019 r. 6,0 mld zł i był wyższy o 8,1 proc. względem 2018 r. Ubezpieczenia dla klientów indywidualnych zebrały składkę o 6,8 proc. wyższą

w porównaniu do 2018 r., osiągając poziom 4,4 mld zł. Składka z ubezpieczeń korporacyjnych wzrosła o 11,7 proc., osiągając poziom 1,7 mld zł.

2019 był kolejnym rokiem z rzędu, w którym Warta osiągnęła rekordowy poziom sprzedaży ubezpieczeń majątkowych. Jest to w dużej mierze efekt dalszego rozwoju narzędzi do taryfikacji, bazujących m.in. na rozwiązaniach analitycznych i Big Data. Umożliwiają one Warcie szybko i trafnie przygotować w pełni zindywidualizowaną składkę dla każdego klienta w oparciu o kilkaset parametrów. Te rozwiązania, wcześniej skutecznie działające w segmencie ubezpieczeń komunikacyjnych, są również stopniowo wykorzystywane w pozostałych ubezpieczeniach majątkowych.  

– Dzięki wdrożonym technologiom i narzędziom Big Data Warta jest liderem rynku pod względem rozwiązań i modeli taryfikacji. Za ich pomocą możemy zaoferować potencjalnie nisko szkodowym klientom atrakcyjną cenę polisy, zachowując rentowność Warty na wyjątkowo wysokim poziomie. Tylko w 2019 roku ROE spółki majątkowej wzrosło do poziomu 29,6 proc. co jest bardzo wysokim wynikiem na tle rynku. Bieżący rok poświęcimy m.in. na dalsze rozwijanie narzędzi do analizy danych oraz rozwój oferty dla klientów z segmentu MŚP i korporacji – podkreśla Jarosław Parkot.

Zeszłoroczny, dynamiczny rozwój firmy w obszarze ubezpieczeń dla korporacji jest skutkiem poczynionych zmian m.in. w obszarze produktów i sprzedaży. Wykonane kroki już przyniosły efekt

w postaci kilkunastoprocentowego wzrostu sprzedaży. Warta pracuje obecnie nad dalszym podniesieniem rentowności tej linii biznesowej poprzez m.in. odświeżenie wybranych produktów, rozwój systemu sprzedażowego oraz szersze wykorzystanie analizy danych w tym obszarze.

Likwidacja szkód – najwyższa jakość obsługi klienta

Majątkowa spółka Warty zlikwidowała w 2019 r. 521 tys. szkód  co przełożyło się na wypłatę klientom 3,4 mld zł w formie odszkodowań i świadczeń.

Warta kontynuuje wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, których kluczowym celem jest przyśpieszenie procesu likwidacji szkód i podniesienie jakości obsługi klienta. W 2019 r. firma wdrożyła m.in. Wirtualnego Asystenta – bota na infolinii działającego w oparciu o sztuczną inteligencję, który przyjmuje od klientów zgłoszenia szkód, istotnie ograniczając czas oczekiwania na połączenie z konsultantem.

1 2

O autorze