loader

Ustawa o obronie Ojczyzny zapewni podstawy do wzmocnienia Wojska Polskiego

Podczas pierwszego czytania rządowego projektu ustawy o obronie Ojczyzny w Sejmie RP minister Błaszczak poinformował o zwiększeniu wydatków obronnych do 3 proc. PKB w 2023 roku.

„Musimy znacznie zwiększyć nakłady na obronność, tak aby Wojsko Polskie miało jeszcze większy potencjał odstraszania. Dlatego podjęliśmy decyzję, że wydatki obronne osiągną poziom nie 2,5 proc. PKB, tak jak było to zakładane wcześniej, ale aż 3 proc. PKB już w 2023 roku”

– poinformował minister M. Błaszczak.

W czwartek 3 marca br. w Sejmie RP odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o obronie Ojczyzny. W posiedzeniu Sejmu uczestniczył szef MON.

„To ustawa, dzięki której nie tylko zwiększymy liczebność Wojska Polskiego, ale również wydatki na Siły Zbrojne RP, odtworzymy system rezerw, zachęcimy żołnierzy do pozostania w służbie oraz wdrożymy koncepcję obrony powszechnej. To dobre przepisy na trudne czasy” 

– powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej.

„Ustawa o obronie Ojczyzny była przygotowywana w oparciu o doświadczenia ostatnich kilku lat, które pokazywały w sposób oczywisty, że Rosja jest w stanie użyć siły dla realizacji swoich interesów, dla realizacji planów obudowy imperium. Ale nie sądziliśmy, że pierwsze, tak drastyczne posunięcia w tej dziedzinie będą podjęte tak szybko. Podstawową przesłanką do uchwalenia proponowanej ustawy jest „poczucie, że mamy na granicy państwo, które zachowuje się w sposób, który już dzisiaj możemy zobaczyć w całej pełni. Stąd też potrzeba i główne założenia, od których wyszliśmy, tworząc tę ustawę”

– podkreślił w swoim wystąpieniu wicepremier Jarosław Kaczyński.

Szef MON podkreślił, że ustawa o obronie Ojczyzny uporządkuje obowiązujące dotychczas przepisy zastępując ustawę z 1967 roku. Do głównych celów ustawy, która konsoliduje regulacje dotychczas znajdujące się w kilkunastu różnych ustawach należy m. in.: zwiększenie budżetu na obronność, zwiększenie liczebności Wojska Polskiego, odtworzenie systemu rezerw oraz daje możliwość lepszego wyszkolenia żołnierzy. Zapisy mają ułatwić także służbę ochotnikom, którzy chcieliby odbyć przeszkolenie. Stworzony zostanie nowy system zachęt dla kandydatów do służby.

„Dzięki pracom w ramach Komitetu ds. Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych oraz przy ścisłej współpracy środowiska wojskowego wypracowaliśmy rozwiązania, które zmienią oblicze Sił Zbrojnych RP. Ustawa o obronie Ojczyzny przewiduje uchylenie aż 14 ustaw do tej pory regulujących sprawy obronności i wojskowości, które często zawierały archaiczne przepisy. Najważniejsza z nich – ustawa o  powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej – pochodzi z 1967 r. Najwyższy czas, aby myśląc o przepisach wojskowych, nie mówić o ustawie, która powstała w najlepszych latach PRL. Pora na nowoczesność w Wojsku Polskim”

– powiedział.

Minister Błaszczak przypomniał, że od wielu lat trwa proces wzmacniania Wojska Polskiego, zarówno pod względem organizacyjnym, jak również w zakresie pozyskiwania nowoczesnych systemów uzbrojenia. Ustawa o obronie Ojczyzny wprowadza m. in.: prostsze mechanizmy rekrutacji, nowy system zachęt dla kandydatów do służby wojskowej oraz bardziej elastyczne  zasady awansu dla żołnierzy.  Uposażenia dla studentów studiów wojskowych tożsame z uposażeniami żołnierzy zawodowych, w tym samym stopniu.

„Obecna sytuacja jasno pokazuje, że nasza polityka dotycząca bezpieczeństwa była prawidłowa. Stworzyliśmy w Polsce Wojska Obrony Terytorialnej. To właśnie ten rodzaj ukraińskich sił zbrojnych składający się ze zmotywowanych i wyszkolonych ochotników wspólnie z wojskami operacyjnymi odgrywa teraz kluczową rolę podczas obrony Kijowa. Kupiliśmy drony Bayraktar TB2 produkowane w Turcji. Wszyscy dziś obserwujemy jak sprawdzają się Bayraktary ukraińskiej armii. Dostarczyliśmy Siłom Zbrojnym RP wyrzutnie Javelin, które obecnie są kluczowe także dla wojska ukraińskiego. Stworzyliśmy 18 dywizję zmechanizowaną, która broni wschodniej flanki Polski, operuje w pobliżu polsko-ukraińskiej granicy i współpracuje z dodatkowymi siłami amerykańskimi, które zostały przerzucone do naszego kraju”

– powiedział.

 

1 2

O autorze