loader

Tag: Raport NBP

Dalsza poprawa koniunktury

Raport NBP: Pod koniec 2013 r. przedsiębiorstwa nadal odczuwały poprawę koniunktury i oczekują kontynuacji pozytywnych tendencji w I kwartale br. Narodowy Bank Polski...