loader

NBP

User image

Posty autora:

Umowa NBP i Narodowego Banku Ukrainy

Biuro Prasowe Narodowego Banku Polskiego informuje, że Narodowy Bank Polski (NBP) i Narodowy Bank Ukrainy (NBU) podpisały umowę o otwarciu linii swapowej na parze walutowej złoty/hrywna. Umowa dotyczy transakcji swapowych do kwoty 4 miliardów PLN.

„Zasobność gospodarstw domowych w Polsce” – nowy raport NBP

Przeciętny majątek netto gospodarstwa domowego w 2014 r. wyniósł 257 tysięcy złotych – w przeważającej mierze była to wartość głównego miejsca zamieszkania oraz majątek związany z prowadzeniem działalności gospodarczej, wynika z raportu „Zasobność gospodarstw domowych w Polsce” opublikowanego przez NBP. Celem raportu jest poznanie szeroko rozumianej sytuacji finansowej Polaków, zwłaszcza wielkości zgromadzonych przez gospodarstwa domowe aktywów oraz zaciągniętych zobowiązań. Raport zawiera także dwie dodatkowe analizy: „Najbogatsze gospodarstwa domowe i rozkład majątku” oraz „Analiza obciążenia gospodarstw domowych z tytułu kredytów złotowych i walutowych”.