loader

Polska drugim krajem w Unii Europejskiej z najniższym bezrobociem

Według danych GUS produkt krajowy brutto, w całym 2020 roku, zmniejszył się o 2,8% w porównaniu z rokiem 2019. Jego skala jest mniejsza niż pierwotnie przewidywano na początku pandemii. Polska uchroniła się przed recesją, nasza gospodarka jest odporna na kryzys.

Szacujemy, że w bieżącym roku wzrost PKB powinien wynieść ok. 4%. Oczekujemy wzrostu spożycia oraz eksportu. Natomiast ożywienie inwestycji przedsiębiorstw powinno być obserwowane w II połowie roku.

Polska jest bardzo dobrze przygotowana do ewentualnego ożywienia gospodarczego. Zewnętrzni obserwatorzy określają nasze fundamenty jako bardzo solidne

– zauważył premier Mateusz Morawiecki.

 

Polska drugim krajem w Unii Europejskiej z najniższym bezrobociem

 

Według danych Eurostat w grudniu 2020 r. Polska była, po Czechach drugim krajem w Unii Europejskiej z najniższym bezrobociem – 3,3%. Średnia stopa bezrobocia w Unii Europejskiej według danych Eurostatu wynosi 7,5%. Rynek pracy w Polsce wykazuje się odpornością na kryzys wywołany COVID-19, co potwierdzają dane.  Dzięki instrumentom kierowanym do polskich przedsiębiorców udało nam się ochronić miliony miejsc pracy.

Blisko 200 mld zł to nasza pomoc w ramach Tarczy Antykryzysowej. Jest to zdecydowanie jedna z największych w Europie tarcz na ratowanie ludzi i miejsc pracy – podkreślił szef polskiego rządu.

 

Pozytywna ocena polskiej gospodarki przez instytucje międzynarodowe

 

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) oraz Komisja Europejska pozytywnie ocenia stan polskiej gospodarki oraz reakcję rządu na pandemię COVID-19. MFW podkreśla, że zmniejszenie długu publicznego w relacji do PKB w ostatnich latach, umożliwiło polskiemu rządowi przygotowanie skutecznej odpowiedzi na kryzys. Fundusz dobrze ocenia rządowe działania antykryzysowe oraz potwierdza naszą zdolność fiskalną do dalszego wspierania firm i gospodarstw domowych oraz wzrostu wydatków na cele zdrowotne. W ocenie MFW dotychczasowe działania władz w związku z pandemią uchroniły gospodarkę i wiele firm przed masowymi bankructwami i wzrostem bezrobocia.

1 2

Dekoracyjna ikona taśmy filmowej Zobacz wideo
O autorze