loader

Parlament Europejski gotowy do wniesienia pozwu przeciwko Komisji za brak ochrony budżetu UE

Parlament ostrzegł Komisję Europejską, że pozwie ją do sądu, jeśli nadal będzie zwlekać z zastosowaniem mechanizmu warunkowości państwa prawa.

W przyjętej w czwartek rezolucji (529 głosów za,148 przeciw, 10 wstrzymujących się) europosłowie przypomnieli, że łamanie zasad praworządności w państwach członkowskich może mieć wpływ na prawidłowe zarządzanie budżetem UE. Ostrzegli Komisję Europejską, że jeśli nie wypełni ona swoich zobowiązań wynikających z rozporządzenia w sprawie warunkowości, tj. nie podejmie wszelkich właściwych środków w celu ochrony interesów finansowych Unii i zabezpieczenia wartości UE, Parlament “uzna to za zaniechanie działania”, a następnie pozwie KE do Trybunału na podstawie art. 265 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Europosłowie podkreślili że obowiązujące przepisy muszą być stosowane i “nie mogą być uzależnione od przyjęcia wytycznych”, które Komisja, jak deklaruje, właśnie opracowuje. W rezolucji zaznaczono jednak, że jeśli rzeczywiście KE uznaje takie wskazówki wykonawcze za konieczne, musi je przygotować najpóźniej do 1 czerwca 2021 r., oraz, przed ich przyjęciem, uzyskać opinię Parlamentu.

Według europarlamentu konieczne jest bezzwłoczne stosowanie rozporządzenia w sprawie warunkowości budżetowej, zwłaszcza w kontekście zbliżającej się wypłaty środków z funduszu odbudowy NextGenerationEU.

1 2

O autorze