loader

Gniew: Gmina walczy o duży projekt przedszkolny

Modernizacja sal, dostosowanie budynku miejskiego przedszkola do potrzeb osób niepełnosprawnych czy poszerzenie oferty zajęć dla podopiecznych placówki to niektóre z założeń projektu, o który walczy gniewski samorząd. Jego wartość opiewa na kwotę 822 820,70 złotych. Wniosek o dofinansowanie złożony został w ramach Działania 3.1. Edukacja przedszkolna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020.

 

Projekt zakłada utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, wyposażenie nowo adoptowanych pomieszczeń oraz dotychczasowych sal w budynku miejskiego przedszkola. Ponadto planowana jest reorganizacja przestrzeni dwóch sal przedszkolnych w placówce i dostosowanie jej budynku do osób niepełnosprawnych, poprzez zbudowanie podjazdu dla osób poruszających się na wózkach. Dodatkowym działaniem w ramach projektu będzie rozszerzenie oferty zajęć w przedszkolu o zajęcia z robotyki, karate, taneczno-muzyczne i inne, do których realizacji zostaną zakupione m.in. monitory interaktywne, keyboard, laptopy, roboty.

 

1 2

O autorze