loader

Forum Ekonomiczne: Od aktywności fizycznej do rozwoju gospodarczego

Relacja Forum Ekonomicznego z panelu:

Ignacy Morawski, główny ekonomista „Pulsu Biznesu” zaprezentował raport dotyczący znaczenia sportu dla polskiej gospodarki. Dwa cele jego raportu to ukazanie roli sportu w gospodarce oraz przełożenie tego zagadnienia na konkretne liczby. Pan Morawski przedstawił 3 kręgi obrazujące rolę sportu w gospodarce. Łącznie sportowe PKB w Polsce wynosi 47 mld zł, czyli tyle ile branża spożywcza i więcej niż branża motoryzacyjna.

Przedmiotem raportu jest też to w jaki sposób sport profesjonalny odbija się na aktywności fizycznej obywateli. Analizy wykazały, że w krajach, w których jest więcej medali sportowych, jednocześnie obserwuje się większą aktywność fizyczną obywateli.

Po prezentacji raportu moderator Grzegorz Nawacki zaprosił panelistów. Rozpoczął od pytania czy skala raportu zaskoczyła zgromadzonych oraz zapytał o ich spojrzenie na wpływ sportu na gospodarkę.

Adam Burak wyraził przekonanie, że sportowe PKB będzie rosło z roku na rok, podobnie jak znaczenie sportu w biznesie. Świadomość firm, że marketing sportowy jest świetnym narzędziem do promocji marki ciągle wzrasta.

Igor Kłaja podkreślił, że sport potrzebuje nakładów finansowych, które przekładają się na wzrost PBK. Sport nakręca także turystykę.

Artur Popko zauważył, że dysponujemy ogromną infrastrukturę sportową i możemy rywalizować na tym polu z innymi krajami.

Aleksandra Mirosław zwróciła uwagę, że o sukcesach sportowych szybko się zapomina, a do sportu należy podejść jak do biznesu. Warto docierać ze sportem do dzieci, pokazywać im perspektywy sportowe.

Adam Małysz powiedział, że Polska się rozwinęła, a PKB sportowe cały czas rośnie. Musimy jednak uważać, żeby się nie zatrzymać, albo nie spaść w dół. Młodzież trudno jest bowiem zachęcić do uprawiania sportu. Świadomość dorosłych ludzi jest bardzo duża, ale musimy uświadamiać młodzież. Wspomniał, że w latach dziewięćdziesiątych nie było obiektów sportowych, teraz pojawia się ich coraz więcej.

Witold Bańka zaznaczył, że raport go nie zdziwił. Sytuacja w Polsce się poprawiła, co jest sukcesem. Coraz więcej firm uświadamia sobie, że sport to inwestycja marketingowa. Według Pana Bańki postępuje też zmiana mentalności społeczeństwa, wciąż jednak musimy podnosić świadomość sportową.

Moderator zapytał panelistów co zrobić, żeby sport miał większy impakt społeczny, żeby zwiększył się poziom aktywności fizycznej wśród obywateli.

Jako pierwsza odpowiedziała Aleksandra Mirosław, mówiąc, że to się już dzieje. Na placach zabaw pojawiają się ścianki wspinaczkowe. Warto pokazywać młodym ludziom, że sport kształtuje, pokazywać korzyści, które można z niego czerpać, zarówno zdrowotne i jak i osobowościowe.

Adam Małysz podkreślił rolę rodziców i lekcji WF-u w kształtowaniu postaw dzieci i młodzieży. Zwrócił też uwagę na rolę technologii, podając przykład aplikacji Pokemon, która zachęciła dzieci do ruchu.

Adam Burak zwrócił uwagę, podając przykład Czech, że sport amatorski jest dużo lepiej rozwinięty u sąsiadów Polski.

Igor Kłaja zaproponował rozwiązanie dla firm mające na celu zwiększenie zainteresowania sportem. W swojej firmie obserwuje zmiany nawyków u pracowników pod wpływem stworzenia w każdym biurze siłowni oraz umożliwienia pracownikom regularnych zajęć z trenerem personalnym i trenerem jogi. Pan Kłaja proponuje wprowadzenie ulgi na stworzenie przestrzeni sportowej w każdej firmie.

Artur Popko postuluje z kolei inwestycję w lekcje WF-u oraz ich uproszczenie poprzez wprowadzenie np. nauki poprawnego biegania.

Moderator zapytał czy ciężko jest być w Polsce zawodowym sportowcem.

Aleksandra Mirosław odpowiedziała, że  to zależy, a dyscyplina wspinaczkowa obecnie mocno się rozwija. Inwestowanie w sportowców jest związane z ryzykiem, długoterminowo może się zwrócić

Moderator zwrócił się do panelistów z pytaniem jak podchodzić do inwestowania w sport.

Igor Kłaja zaproponował zaadoptowanie rozwiązań z innych krajów, czyli wprowadzenie ulg i innych zachęt do inwestowania w sport, np. odliczanie sportu od podatku. Podkreślił, że nie na się zbudować sportu profesjonalnego bez dużych inwestycji finansowych, a jednocześnie nie ma gwarancji zwrotu tych inwestycji. Rozwiązaniem są szerokie inwestycje.

Witold Banka zasugerował zwiększenie liczby godzin WF-u, które powinny odbywać się każdego dnia. Zgodził się, że im więcej inwestycji ,tym więcej późniejszych sukcesów, ale zauważył, że nie jest to jedyny czynnik wpływający na powodzenie.

Adam Burak podkreślił wagę inwestowania nie tylko w odnoszących sukcesy w sportowców, ale i w ich przyszłych następców.

Moderator zapytał czy ciężko jest przyciągać sponsorów, zwłaszcza prywatnych.

Adam Małysz odpowiedział, że dużym ułatwieniem dla wszystkich byłoby wprowadzenie ulg podatkowych.

Artur Popko wypowiedział się na temat inwestycji prywatnych sponsorów w polskiej siatkówce, gdzie jest ponad 200 inwestujących podmiotów. Trudniej o pozyskanie sponsorów jest w dyscyplinach, w których nie ma imprez sportowych.

Witold Bańka zauważył, że zmiana w ostatnich latach w zakresie wydatków na sport jest ogromna, ale wciąż brakuje odwagi do inwestowania w początkujących sportowców.

Moderator zapytał o zarabianie na eventach sportowych i konstruowanie atrakcyjności sportowych wydarzeń.

Artur Popko odpowiedział, że zarabianie na eventach jest trudne, zwłaszcza w polskich warunkach. Koszty zorganizowania imprezy sportowej są duże, a przychody niewielkie. Wiele imprez jest deficytowych.

Moderator zapytał o finansowanie sportu w PKN ORLEN.

Adam Burak podkreślił, że nie ma jednego scenariusza i sposobu na pozyskanie sponsora. Na 10 złożonych wniosków sponsoringowych, 9 zawsze trzeba będzie odrzucić.

 

author avatar
Capital24.tv
Capital24.tv - Nakręcamy biznes! Capital24.tv to pierwsza w Polsce internetowa telewizja biznesowa, która dostarcza wartościowe informacje, analizy oraz ekspertyzy związane z rynkiem gospodarczym i finansowym. Serwis został stworzony przez zespół doświadczonych dziennikarzy i ekspertów, którzy prezentują treści w przystępnej i atrakcyjnej formie. Platforma umożliwia firmom założenie bezpłatnych profili, na których mogą publikować wiadomości, zdjęcia, podcasty oraz wideo, a także zintegrować je z kontem na YouTube. Dzięki licencji Creative Commons, treści zamieszczone na Capital24.tv są dostępne dla dziennikarzy i blogerów do bezpłatnego pobierania i udostępniania, co sprzyja szerzeniu wiedzy na temat polskiego biznesu i rynku kapitałowego.

1 2

O autorze