loader

Eurostat: prawie połowa dzieci w wieku poniżej trzech lat w UE pozostawała wyłącznie pod opieką rodziców

W 2019 roku prawie połowa (47 proc.) wszystkich dzieci w wieku poniżej trzech lat w UE pozostawała wyłącznie pod opieką rodziców – podał Eurostat. Polska znalazła się w tym zestawieniu powyżej średniej UE.

Jak wynika z danych unijnego urzędu statystycznego, w tym samym czasie 35 proc. dzieci w UE pozostawało pod formalną opieką przez co najmniej jedną godzinę tygodniowo, a jedna czwarta – pod opieką swoich dziadków, innych krewnych lub zawodowych opiekunów dziecięcych.

Eurostat wskazał w komunikacie, że pandemia COVID-19 przyniosła zmiany w organizacji opieki nad dziećmi w 2020 roku. Dostępne dane pozwalają na razie prześledzić, jak  zorganizowano opiekę nad małymi dziećmi w UE przed lockdownem i zamknięciem placówek opiekuńczych.

Z informacji tych wynika, że odsetek dzieci poniżej trzeciego roku życia, którymi opiekowali się wyłącznie rodzice, różnił się znacznie w poszczególnych państwach członkowskich UE, od niskiego poziomu 21 proc. w Holandii i 23 proc. w Portugalii do 61 proc. w Chorwacji i Słowacji, 64 proc. na Łotwie, osiągając szczyt 70 proc. w Bułgarii.

Polska w tym zestawieniu znalazła się na dziewiątym miejscu – 57,6 proc. dzieci w wieku poniżej trzech lat w naszym kraju pozostawało wyłącznie pod opieką rodziców. Wyższy odsetek odnotowano między innymi w Niemczech i w  Finlandii (58,4 proc.).

Ponad jedna trzecia dzieci poniżej trzeciego roku życia objętych formalną opieką

Około jedna trzecia dzieci (35 proc.) w UE była objęta formalną opieką nad dziećmi, z czego 22 proc. przez ponad 30 godzin tygodniowo.

Wśród państw członkowskich UE największy udział miała Dania, w której dwie trzecie (66 proc.) dzieci otrzymywało co najmniej godzinę formalnej opieki tygodniowo, a następnie Holandia (65 proc.), Luksemburg (60 proc.) i Hiszpania (57 proc.).

Na drugim końcu skali znalazły się: Czechy (6 proc.), Słowacja (7 proc.), Polska (10 proc.), Rumunia (14 proc.) i Chorwacja (16 proc.).

Jedna czwarta dzieci objętych innymi rodzajami opieki

1 2

O autorze