loader

Beata Drzazga: Liderzy powinni pełnić funkcję inspiratorów i mentorów

Tematyka współczesnych wyzwań i trendów w obszarze zarządzania jest niezwykle istotna i jestem przekonana, że w kontekście dynamicznego świata biznesu, w którym działamy, powinna być stale poruszana. Zmienia się świadomość naszej cywilizacji i dziś nie wystarczy już motywować pracowników bonusami i systemami motywacyjnymi.

Brałam ostatnio udział w kampanii „Bliżej Siebie”, w której przeprowadzono badanie tego, jakie oczekiwania mają dziś pracownicy wobec swoich przełożonych. Badanie to potwierdziło moje obserwacje od dłuższego czasu – oczekiwania wobec miejsca pracy i dobrego przełożonego koncentrują się dziś na empatii, uważnym słuchaniu pracowników, budowaniu przyjaznej atmosfery (np. przez otoczenie biurowe, przywileje dla pracowników i ich godzin) i otwartości na rozmowy.

Osobiście dużo mówię i piszę o empatii, dotyczy ona również środowiska pracy. W dzisiejszych czasach zarządzanie zespołem jest wyzwaniem samym w sobie. Przed nami stają liczne czynniki, które mają wpływ na efektywność pracy naszych pracowników i żadnego z nich nie należy lekceważyć, dlatego rola liderów ma kluczowe znaczenie w budowaniu efektywnych zespołów.

1 2

Dekoracyjna ikona taśmy filmowej Zobacz wideo
O autorze