loader

Tag: Cecylia Szymańska, Dyrektor ds. Edukacji, Microsoft, Office 365

Szkoła w chmurze

Tablety PC obok podręczników, Office 365 i nowoczesne materiały do nauki, interaktywne tablice, pracownie mobilne oraz możliwość udziału online w...