loader

Ponad 6000 spraw prowadzonych przez Rzecznika MŚP w 2020 r.

W 2020 roku Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców prowadziło ponad 6200 spraw w obronie przedsiębiorców. To wzrost o 165% w porównaniu do 2019 r. – wynika z raportu „Wsparcie przedsiębiorców w trakcie pandemii. Sprawozdanie z działalności Rzecznika MŚP w 2020 r.”, zaprezentowanego podczas konferencji prasowej.

„Myślę, że w tym trudnym okresie pandemii i ograniczeń stanęliśmy na wysokości zadania. Cały czas jesteśmy z przedsiębiorcami. Bardzo dużo spraw udało się pozytywnie rozwiązać. (…) Obecnie spływa do nas 500 wniosków w tygodniu. Widać, że jest zapotrzebowanie na pracę Rzecznika MŚP”

– podsumował konferencję Adam Abramowicz.

Podczas konferencji zaprezentowano najważniejsze informacje z raportu za rok 2020. Wynika z niego, że Rzecznik MŚP prowadził w zeszłym roku ponad 6200 spraw w obronie przedsiębiorców. To wzrost o 165% w stosunku do roku poprzedniego.

Wśród najważniejszych działań Rzecznika MŚP można wymienić m.in.:

– przygotowanie postulatu Rzecznika MŚP do Minister Rozwoju, aby mikroprzedsiębiorcy zostali zwolnieni z obowiązku składania wniosku o umorzenie mikropożyczki,

– skuteczną interwencję ws. kary pieniężnej dla kosmetyczki za rzekome naruszenie ograniczenia prowadzenia działalności,

– prolongatę terminu zakupu kas online dla branży HoReCa.

„Nasza działalność w zeszłym roku była niezwykle intensywna. To wynikało z trudnego okresu pandemii, a jako Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców stanąłem przed trudnym zadaniem. Nie zamknęliśmy urzędu ani na jeden dzień. Cały czas byliśmy dostępni do pomocy przedsiębiorcom”

– powiedział Adam Abramowicz, rzecznik MŚP na początku konferencji.

Wybrane interwencje i działania Wydziału Interwencyjno-Procesowego:

– przygotowanie raportu nt. systemu SENT,

– interwencja ws. akcyzy na piwa smakowe,

– akcja informacyjno-organizacyjna #RatujBiznes.

1 2

O autorze