loader

Europosłowie o potencjale gospodarki opartej na danych

Unia Europejska powinna wykorzystać rosnącą ilość danych jako źródło wzrostu gospodarczego i innowacji stwierdzono w sprawozdaniu PE, które zostanie poddane pod głosowanie w czwartek.

 

Aby europejskie przedsiębiorstwa, uniwersytety i ośrodki badawcze mogły być konkurencyjne w skali globalnej, potrzebna jest ogólnounijna strategia, która umożliwi swobodny przepływ danych w UE, uważają europosłowie.

 

W projekcie sprawozdania zaznaczono, że społeczeństwo oparte na danych musi zostać stworzone w oparciu o prawa i wartości UE, takie jak prywatność, przejrzystość i poszanowanie praw podstawowych, co doprowadzi do lepszych i zautomatyzowanych usług w czasie rzeczywistym, zrównoważonego wzrostu i wysokiej jakości miejsc pracy. Wskazano też, że obywatele powinni mieć pełną kontrolę nad swoimi danymi i możliwość decydowania o nich.

 

Tekst, który zostanie poddany pod głosowanie w czwartek, jest odpowiedzią na komunikat Komisji Europejskiej w sprawie europejskiej strategii na rzecz danych.

1 2

O autorze