loader

Obszary miejskie i wiejskie z nową definicją

W tym miejscu na scenę wkroczyła wiedza techniczna Wspólnego Centrum Badawczego KE. Byli oni jednymi z pierwszych, którzy stworzyli szacunkową siatkę populacji dla całego świata, łącząc zdjęcia satelitarne z danymi statystycznymi na poziomie administracyjnym. Wstępne wyniki przedstawiono ponad 100 krajom, a kiedy zobaczyły, że te nowe definicje w mniejszym lub większym stopniu odpowiadają ich własnym szacunkom, w końcu udało się osiągnąć porozumienie.

Jedną z niespodzianek przy stosowaniu nowych definicji w skali globalnej było odkrycie, że większość krajów w Afryce i Azji nie jest tak wiejska, jak początkowo sądzono. Zharmonizowane normy zmieniły obecnie powszechną koncepcję, że na obu kontynentach trwają ogromne fale urbanizacji. Teraz jest jasne, że duża część populacji żyje już na obszarach miejskich. Aby pomóc tym krajom w rozwoju, należy skoncentrować wysiłki na ulepszaniu miast, które już tam istnieją, zamiast na budowaniu nowych.

Eurostat zauważa, że jest to pomocne nie tylko w monitorowaniu celów zrównoważonego rozwoju i dostosowywaniu związanych z nimi polityk, ale także w upewnianiu się, że pomoc rozwojowa UE jest wydawana w sposób zapewniający rzeczywisty postęp zarówno na obszarach wiejskich, jak i miejskich.

25 marca europosłowie przegłosowali propozycje Parlamentu nt nowej strategii UE-Afryka, kładącej fundamenty pod partnerstwo odzwierciedlające interesy obu stron i dające krajom afrykańskim środki do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju.

UE wskazuje, że społeczeństwa afrykańskie i europejskie zmagają się ze wspólnymi problemami i wyzwaniami – np. pandemią koronawirusa czy zmianą klimatu – co stwarza potrzebę bliższej i sprawiedliwszej współpracy.

 

Źródło informacji: EuroPAP News

1 2

O autorze