loader

Marek Włodarski – artysta 2021 inwestorów?

Mimo że czysto surrealistyczny dorobek Marka Włodarskiego dopiero został odkryty przed szerszym gronem odbiorców, artysta już od ponad roku okazuje się być jednym z najbardziej poszukiwanych przez kolekcjonerów. Fakt, że niektóre z prezentowanych na wystawie obiektów będą mogły zmieniać właścicieli nawet w czasie, kiedy fizycznie będą już w muzeum, wywołał na rynku spore poruszenie. Wraz ze zwiększeniem popularności Marka Włodarskiego, wartość jego dorobku najpewniej nie powróci do obecnego poziomu, który i tak jest zdecydowanie wyższy niż kilka lat temu.

– Dzięki tego typu ekspozycjom, pracy badaczy oraz planom wystawowym muzeów, zainteresowanie kolekcjonerów rośnie bardzo gwałtownie, co wyraźnie odbija się na aukcyjnych wynikach. Podczas gdy jeszcze 2-3 lata temu obrazy Marka Włodarskiego osiągały wartości około 20-30 tys. zł, obecnie licytowane są do wielokrotności tych kwot, a ceny najrzadszych dochodzą do 500 tys. zł. Świadomość wagi jego dorobku wśród kolekcjonerów podnosi również wartość prac na papierze, a trudno zakładać, że po wystawie w muzeum ceny jeszcze się nie podniosą – zauważa Iwona Wojnarowicz.

Na pytanie o stawkę, jaką na aukcji osiągnąć może „Pożegnanie żołnierza” odpowiada, że trudno szacować cenę jedynego dostępnego na rynku obiektu tej kategorii. Dowodu na to, że surrealizm we Lwowie wartko dotrzymywał kroku Paryżowi.

W ostatnich dwóch latach aukcyjny obrót pracami Marka Włodarskiego był aż 17-krotnie wyższy od średniej z całej dekady – Onet.pl

Trudno przecenić znaczenie twórczości Henryka Strenga dla polskiej sztuki awangardowej czy w ogóle polskiej sztuki. Ta wystawa pokazuje, jak wielka była odwaga tego artysty w formowaniu swojego języka plastycznego – zupełnie poza gustami publiczności i poza estetyką „powszechnie przyjętą” – Wojciech Grabowski, ekspert i autor filmu „ Artes. Nadrealiści ze Lwowa”, wyświetlanego podczas wystawy.

Wystawa „Marek Włodarski / Henryk Streng. Widoki surrealizmu” w domu aukcyjnym Libra czynna będzie do 12 lutego.
Katalog wystawy znajduje się na stronie: https://artlibra.pl/wystawy/ marek-wlodarski-henryk-streng-widoki-surrealizmu/

1 2

O autorze