loader

Europosłowie za wsparciem inwestycji publicznych i prywatnych

Parlament Europejski przyjął we wtorek nowy program InvestEU, który ma zaowocować inwestycjami publicznymi i prywatnymi oraz uprościć dostęp do środków finansowych. Jednym z głównych celów programu jest wsparcie inwestycji mających kluczowe znaczenie dla walki z pandemią.

 

W budżecie unijnym zagwarantowano na InvestEU kwotę 26 mld euro (w cenach bieżących), ale oczekuje się, że w latach 2021–2027 program zmobilizuje w całej Unii Europejskiej inwestycje o wartości 400 mld euro. Nowy program jest częścią pakietu na rzecz odbudowy Next Generation EU, na który Unia przeznacza 750 mld euro. Ma sprzyjać strategicznym, zrównoważonym i innowacyjnym inwestycjom, a także zaradzić niedoskonałościom rynku, nieoptymalnemu poziomowi inwestycji oraz zmniejszyć lukę inwestycyjną w docelowych sektorach.

 

InvestEU będzie wspierał inwestycje strategiczne w wytwarzanie produktów farmaceutycznych oraz wyrobów i środków medycznych, które mają kluczowe znaczenie w czasie pandemii. Wsparcie dotyczy także produkcji komponentów i urządzeń technologii informacyjno-komunikacyjnych w UE.

 

Program będzie również służył finansowaniu projektów o udokumentowanym pozytywnym wpływie na środowisko, klimat i społeczeństwo. Będą one realizowane w oparciu o zasadę “nie czyń poważnych szkód”, co oznacza, że nie mogą utrudniać osiągania celów środowiskowych i społecznych Unii Europejskiej.

 

InvestEU wpisuje się w dążenie do osiągnięcia celu, którym jest przeznaczenie przynajmniej 30 proc. unijnych środków finansowych na cele klimatyczne do 2027 r. Ma on również wspierać MŚP, które ucierpiały wskutek pandemii i którym grozi upadłość.

 

1 2

O autorze