loader

Udział szarej strefy online na polskim rynku gier hazardowych online na tle państw UE

Analiza prezentuje kształtowanie się w latach 2016 – 2020 udziału szarej strefy na polskim rynku gier hazardowych online na tle innych państw Unii Europejskiej.

Szacunki zostały oparte w całości na danych niezależnej spółki badającej światowe rynki gier hazardowych H2 Gambling Capital (H2) w zakresie tzw. przychodu organizatora (lub ew. przychodu brutto), liczonego jako różnica przychodów z gier hazardowych i wypłaconych wygranych. Podmiot ten prowadzi szacunki szarej strefy na rynku w grach hazardowych świadczonych przez sieć Internet, w udostępnionej bazie danych jest to pozycja „Interactive Offshore” definiowana jako aktywność hazardowa online między graczem a operatorem zlokalizowanym/regulowanym poza jurysdykcją.

W poniższej tabeli średnia dla Unii Europejskiej została obliczona z pominięciem Luksemburga, gdzie hazard online nie podlega regulacjom oraz Malty i Irlandii, gdzie operatorzy mogą działać legalnie bez lokalnej licencji.

Tabela nr 1

Informacje dotyczące udziałów szarej strefy w grach hazardowych świadczonych przez Internet w Polsce i Unii Europejskiej

Wyszczególnienie (rynek online)

2016

2017

2018

2019

2020

Szara strefa w Polsce ogółem

79,6%

42,0%

32,0%

22,5%

17,5%

Średnia UE szarej strefy ogółem*

41,3%

35,2%

31,7%

26,6%

25,9%

Szara strefa w Polsce w zakładach wzajemnych

64,1%

24,2%

16,5%

12,4%

9,4%

Średnia UE szarej strefy w zakładach wzajemnych*

39,6%

33,6%

30,3%

26,3%

25,7%

Szara strefa w Polsce w grach kasynowych

100,0%

100,0%

98,3%

59,5%

40,3%

Średnia UE szarej strefy w grach kasynowych*

66,2%

56,9%

53,9%

44,4%

40,8%

*średnia dla UE została obliczona z pominięciem Luksemburga, gdzie hazard online nie podlega regulacjom oraz, Malty i Irlandii, gdzie operatorzy mogą działać legalnie bez lokalnej licencji. Obliczenia MF w oparciu o dane H2 z dnia 01.03.2021 r.

Przedstawione dane potwierdzają, że funkcjonujące ramy prawne w zakresie regulacji rynku gier hazardowych, a także wprowadzone nowelizacją ustawy o grach hazardowych instrumenty tj.: blokowanie dostępu do stron internetowych oferujących nielegalne gry hazardowe, zakaz świadczenia usług płatniczych przez dostawców tych usług na rzecz nielegalnie funkcjonujących podmiotów oraz umożliwienie, w formie monopolu państwa organizacji gier hazardowych przez sieć Internet, znacząco wpłynęły na zmniejszanie poziomu szarej strefy w grach świadczonych przez Internet, a w konsekwencji przekierowanie graczy z szarej strefy do legalnych operatorów.

Rok 2020 był pierwszym rokiem, w którym szara strefa w Polsce w zakresie gier kasynowych online (40.3%) kształtowała się poniżej średniej UE (40.8%). Oznacza to, że jedyne legalne kasyno internetowe działające w ramach monopolu państwa (www.totalcasino.pl) w okresie dwóch lat swojej działalności dynamicznie przejmując graczy z nielegalnego rynku objęło już blisko 60% polskiego rynku

Przedstawione w Tabeli nr 1 dane pokazują, że w Polsce w latach 2016-2020 obserwuje się kontynuację malejącego trendu udziału szarej strefy w grach hazardowych ogółem świadczonych przez sieć Internet, których udział w tym okresie spadł ponad czterokrotnie (z 79,6% do 17,5%).

W konsekwencji szara strefa w Polsce zarówno w zakładach wzajemnych, jak i w grach kasynowych online, już od dwóch lat jest poniżej średniej UE.

Sytuacja w poszczególnych sektorach rynku gier hazardowych w Polsce 

Tabela nr 2

1 2

O autorze