loader

Amerykańskie wybory – mamy zwycięzcę: zadłużenie

Namacalne sygnały nerwowości są widoczne w różnych segmentach amerykańskiego rynku – znacznie wzrósł koszt ochrony przed niekorzystnymi ruchami i zmiennością, w ciągu ostatnich kilku tygodni firmy spieszyły się z emisją długu spodziewając się znacznie trudniejszych i bardziej rygorystycznych warunków w trakcie i po wyborach. W dłuższej perspektywie czasowej prawdziwym zwycięzcą tych wyborów będzie dług publiczny – trajektoria wzrostu zadłużenia jest bardzo zbliżona dla obydwu kandydatów pomimo ich radykalnie różnych orientacji gospodarczych (dług publiczny na poziomie 151-155% PKB do 2030 r. w przypadku zwycięstwa Trumpa i 159% w przypadku zwycięstwa Bidena).

• Wybory w Stanach Zjednoczonych rozpoczną okres wysokiej niepewności i zmienności rynku do końca roku
• Wybór pomiędzy dwoma kandydatami będzie oznaczał przede wszystkim wybór pomiędzy większym lub mniejszym rządem federalnym
• Wzrost w najbliższej perspektywie – inwestycje są w programach obydwu kandydatów i to one powinny pobudzać wzrost do 2023, jakkolwiek większy w przypadku wygranej kandydata Demokratów (gdyż i impuls wydatkowy w jego programie jest większy) i ta różnica będzie rosła z czasem
• W dłuższej perspektywie czasowej dług publiczny będzie prawdziwym zwycięzcą tych wyborów
• Strukturalne osłabienie potencjału wzrostu gospodarki USA
• W ocenie Działu Badań Ekonomicznych Euler Hermes polityczne wybory w zakresie reshoringu (powrotnej relokacji produkcji firm amerykańskich do kraju) lub redystrybucji nie powinny wyzwolić nowego impulsu do bardzo wysokiej inflacji. Spodziewamy się nieznacznego przekroczenia celu 2% między końcem 2022 a początkiem 2023, a następnie stabilizacji blisko poziomu 2%

Wybory w Stanach Zjednoczonych rozpoczną okres wysokiej niepewności i zmienności rynku do końca roku
Z opracowania ekonomistów i analityków grupy Euler Hermes wynika, że finalizacja wyników wyborów w USA może trwać nawet od jednego do dwóch miesięcy – o 3 listopada ze względu na rekordowo wysokie wykorzystanie kart do głosowania korespondencyjnego w warunkach pandemii Covid-19. W związku z tym, że wynik może być kwestionowany przez obydwa obozy, możliwa jest również batalia sądowa trwająca miesiąc lub dwa, a niestabilność rynku może w tym czasie znacznie wzrosnąć. Zidentyfikować można kilka scenariuszy rozwoju sytuacji, przy czym naszym głównym scenariuszem jest niewielkie, sporne w związku z tym zwycięstwo Joe Bidena, z Senatem pozostającym wciąż w rękach republikanów (40% prawdopodobieństwa ma realizację tego scenariusza).

Impuls programowy jaki dała pandemia COVID-19
Z perspektywy Partii Demokratycznej pandemia Covid-19 dodatkowo uwypukliła fakt, że dochody i nierówności społeczne są jeszcze bardziej dotkliwe niż wcześniej sądzono dla dobra jedności narodową wymagają zadośćuczynienia. Program Bidena nie ma na celu wypierania i zastępowania rynku prywatnego, ale zamiast tego chce uczynić go bardziej odpowiedzialnym, obarczyć zadaniami z tym związanymi – w tym pomocą w promowaniu różnorodności w miejscu pracy i przestrzeganiu wytycznych ESG. Można również oczekiwać podwyższenia federalnej płacy minimalnej.

Wybór pomiędzy dwoma kandydatami będzie oznaczał przede wszystkim wybór pomiędzy większym lub mniejszym rządem federalnym
Nie jest zaskakujące, iż Biden i Trump mają radykalnie różne pomysły na zakres zaangażowania rządu federalnego w gospodarkę Stanów Zjednoczonych i obydwaj planują zrobić o wiele więcej niż tylko składać gołosłowne deklaracje na temat paradygmatów swoich partii politycznych w roku 2020. Rzeczywiście, wybór pomiędzy Bidenem a Trumpem 3 listopada będzie również, jeśli nie głównie, oznaczał wybór pomiędzy większym lub mniejszym rządem federalnym.

1 2

O autorze