loader

Zrównoważony rozwój – badanie B2B Canon Polska i K+Research by Insight Lab. Polskie biura stają się coraz bardziej przyjazne dla środowiska

Grupa osób patrzących na laptopa w biurze.
Wykres słupkowy pokazujący odsetek osób korzystających z technologii Canon.
Wykres słupkowy przedstawiający odsetek osób korzystających z aparatów cyfrowych firmy Canon.

Drukujemy na papierze makulaturowym, kupujemy energooszczędne sprzęty, segregujemy odpady biurowe. Wiele na to wskazuje, że pojęcie zrównoważonego rozwoju trafiło do biznesowego krwioobiegu. Opinie zebrane w badaniu Canon Polska i agencji badawczej K+Research by Insight Lab pokazują, że średnie i duże firmy podchodzą z pełną powagą do kwestii środowiskowych i społecznych. Szacunek do idei zrównoważonego rozwoju przejawia się zarówno w codziennych biurowych czynnościach, jak i w decyzjach biznesowych.

 

Zmienia się powszechna świadomość i postrzeganie relacji biznesu ze środowiskiem. Klienci firm coraz bardziej zwracają uwagę na zrównoważony rozwój i wybierają partnerów biznesowych, którzy dbają o otoczenie i doceniają wagę etycznych relacji międzyludzkich. Przedsiębiorstwa muszą i będą dążyć do minimalizowania swojego szkodliwego wpływu na środowisko. Integralną częścią tej misji będzie kreowanie zrównoważonych przestrzeni biurowych – przyjaznych dla środowiska i pracowników, a także korzystnych dla wizerunku. Firmy będą coraz śmielej inwestować w odpowiedni, energooszczędny sprzęt biurowy, a także dbać o kształtowanie odpowiednich nawyków wśród kadry.

 

Troska o środowisko równie ważna jak zyski

Stosunek firm działających w Polsce do zrównoważonego rozwoju przedstawiają wielowątkowe badania, zrealizowane przez Insight Lab dla Canon Polska pod koniec ubiegłego roku. W badaniach przeprowadzonych już trzeci raz z rzędu wzięli udział przedstawiciele dużych i średnich polskich film: osoby odpowiedzialne za infrastrukturę IT, menedżerowie IT, dyrektorzy administracyjni, kadra zarządzająca oraz osoby odpowiedzialne za organizowanie pracy biurowej. Analiza ukazuje podejście pracowników biur do użytkowania sprzętu biurowego, drukowania i obiegu dokumentów, inwestycji w urządzenia biurowe. Badania dowodzą też, że podejście do takich kwestii jak: praca hybrydowa, cyfryzacja, funkcjonowania biur w przyszłości jest w dużo większym stopniu nacechowane biznesową odpowiedzialnością. 

„Pytania o kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem i zrównoważonym rozwojem są przyjmowane przez przedstawicieli kadry kierowniczej coraz bardziej naturalnie. To pokazuje jak długą drogę przeszliśmy na świecie i w Polsce – jako przedsiębiorcy i ludzie. Koncentracja na zysku, coraz większej efektywności i produktywności, stopniowo ustępuje miejsca refleksji dotyczących tego, jak coś może być wyprodukowane, użyte, sprzedane w sposób etyczny i przyjazny dla środowiska” – komentuje Przemysław Huk, research manager w K+Research

 

Zrównoważony rozwój stał się istotny

Ogólny wniosek, jaki można wyciągnąć z wyników jest taki, że firmy podchodzą coraz poważniej do kwestii środowiskowych i społecznych – aż 70% respondentów wskazało bowiem na sens i istotność działań tego typu. Co ciekawe, na pytanie, jakie pierwsze skojarzenia w świadomości respondentów wywołuje pojęcie zrównoważonego rozwoju, przeważająca ich liczba wskazała na odpowiedzialną produkcję i konsumpcję – 37% ogółu badanych. W przypadku firm zatrudniających powyżej 250 pracowników wartość ta wzrasta do 43%. Inne skojarzenia to w kolejności: wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, etyczne działania firmy związane z dobrostanem pracowników, recykling i odpowiedzialna gospodarka odpadami, a także redukcja emisji CO2 i gospodarka w obiegu zamkniętym.

 

Z jakich narzędzi i technologii korzystają firmy?

Badania Canon Polska i Insight lab wykazują ponadto, że firmy w swej codziennej działalności korzystają ze zróżnicowanych metod i narzędzi, które pozwalają im świadomie realizować idee zrównoważonego rozwoju. Różnie oceniana jest ich skuteczność. Na pytanie o to, które narzędzia funkcjonujące w ramach biura są najbardziej skuteczne dla wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju, aż 57% ogółu badanych wskazało sortowanie odpadów. Niemal identyczna ich liczba – 54% wyraziła przekonanie, że pozytywne efekty przynosi korzystanie z materiałów eksploatacyjnych pochodzących z recyklingu, a 51%, korzysta z ekonomicznego sprzętu biurowego, czyli np. drukarek o niższym zużyciu energii, mniejszej wadze i kompaktowych wymiarach.  Co warte podkreślenia, odpowiadając na pytanie o narzędzia, spora część respondentów – bo aż 44 % wyraziła opinię, że jednym z najbardziej wartościowych w tym kontekście jest dbałość o relacje w miejscu pracy i równość szans.

Powyższe opinie znajdują uzupełnienie w danych związanych z pytaniem o rozwiązania technologiczne w biurze i postawy wobec takich rozwiązań. 52% badanych zachęca pracowników do oszczędnego drukowania. Jeśli chodzi o zwyczaje utrwalane w miejscu pracy, ciekawym wydaje się popularność domyślnego ustawienia druku dwustronnego w drukarkach biurowych – z tej metody korzysta 49% respondentów. Coraz bardziej popularną normą staje się także wyposażanie biur wyłącznie w drukarki o niskim zużyciu energii – 43% ogółu badanych. To jak idee zrównoważonego rozwoju wpływają na kluczowe decyzje zapadające w polskich firmach dobitnie wyraża fragment badań poświęcony właśnie kwestii zakupów. Radykalna większość respondentów – bo aż 85% z nich (łącznie odpowiedzi: tak i raczej tak), niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa, które reprezentują, przy zakupie nowego sprzętu opiera swoją decyzję o zrównoważone parametry produktu oraz o zrównoważone działania producenta.

 

„Sięganie po energooszczędny sprzęt, powtórne wykorzystywanie materiałów eksploatacyjnych staje się standardem w polskich firmach. Ta zupełnie nowa perspektywa, wręcz nowy „styl życia” biur musi znaleźć i znajduje odzwierciedlenie w decyzjach biznesowych firm takich jak Canon. Firmy technologiczne nie mają wyjścia. Muszą inwestować w konkretne rozwiązania przynoszące oszczędność energii i zakładające ponowne wykorzystanie surowców, prefabrykatów czy całych produktów. W naszym przypadku, wdrażając kompaktowe, energooszczędne urządzenia, tworząc programy recyklingu i promując ponowne używanie sprzętu drukującego, pomagamy naszym klientom w osiągnięciu własnych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju”  komentuje Dariusz Szwed, ekspert od urządzeń biurowych, zagadnień bezpieczeństwa i cyfryzacji w Canon Polska

 

Z przytoczonych badań wynika, że idee zrównoważonego rozwoju przenikają coraz bardziej do pracy biurowej. Firmy dążą i będą dążyć do stworzenia zrównoważonych przestrzeni, które będą korzystne dla środowiska i wizerunku firmy. Zrównoważony rozwój to temat, który już znalazł się na liście biznesowych priorytetów.

 

Badanie agencji badawczej K+Research by Insight Lab przeprowadzone na zlecenie Canon Polska w okresie 10.11 – 01.12.2023 na próbie 200 przedstawicieli polskich firm metodą CATI.

author avatar
Paulina
O autorze