loader

Zmiana szansą rozwoju? Wyniki badań 2010 IBM Global CEO Study

Prezes KDPW Iwona Sroka wzięła udział w konferencji prasowej prezentującej wyniki badania 2010 IBM Global CEO Study, przeprowadzonego przez firmę IBM. Z tegorocznego badania  opinii CEO wynika, że najważniejszą cechą prezesa jest kreatywność, a złożoność (rozumiana jako wielość czynników wpływających na rynek i niepewność gospodarcza) jest dziś największym wyzwaniem w zarządzaniu. 

Podczas spotkania Prezes Iwona Sroka, na przykładzie Krajowego Depozytu – który również brał udział  w badaniu – wskazała, jak we współczesnym świecie radzić sobie ze złożonością. – Zmiana jest jedyną stałą rzeczą w naszym otoczeniu. Aby skorzystać z możliwości, jakie niosą ze sobą zmiany, trzeba przestać traktować je jako zagrożenie – powiedziała Iwona Sroka. 

Wskazując na 3 główne aspekty, zaakcentowane w badaniu, a dotyczące wykorzystania złożoności, Prezes KDPW przedstawiła działania Krajowego Depozytu pod kątem kreatywnego przywództwa, prowadzenia relacji z klientami oraz budowy doskonałości operacyjnej: – W KDPW walczymy z przyzwyczajeniem i rutynowością pracowników – zachęcamy ich do kreatywności i wykorzystania swojego potencjału. Często to właśnie specjaliści w swoich dziedzinach, a nie dyrektorzy są liderami realizowanych projektów. 

1 2

Dekoracyjna ikona taśmy filmowej Zobacz wideo
O autorze