loader

Zmarł prof. Julian Eugeniusz Kulski

Wczoraj w godzinach wieczornych odszedł od nas prof. Julian Eugeniusz Kulski – bohater Powstania Warszawskiego, architekt Banku Światowego, wykładowca akademicki i niekwestionowany autorytet kilku pokoleń Polaków.

Profesor Julian E. Kulski swoją postawą i życiowymi wyborami nieustannie udowadniał nam, iż patriotyzm, odwaga czy miłość do ojczyzny nie są dla niego pustymi frazesami, lecz filozofią, która determinowała bieg całego jego dorosłego życia.

Podczas II Wojny Światowej, nastoletni Julian E. Kulski, jako jeden z najmłodszych uczestników Powstania Warszawskiego, rozpoczął zbrojną walkę o wyzwolenie naszej ojczyzny spod jarzma hitlerowskiego okupanta. Po wojnie systematycznie umacniał pozycję naszego kraju w relacjach transatlantyckich, pełniąc rolę nieformalnego orędownika „polskich spraw” w USA. Wraz ze swoimi przyjaciółmi – Janem Nowakiem Jeziorańskim i Zbigniewem Brzezińskim troszczył się o to, by polski interes narodowy nie umknął uwadze kolejnych przywódców politycznych Stanów Zjednoczonych. Był partnerem do dialogu dla waszyngtońskich elit politycznych i biznesowych, podkreślając wielopłaszczyznowy charakter sojuszu łączącego Polskę i USA.

W 2019 roku, podczas swojej ostatniej wizyty w Polsce, Profesor Kulski wspominał: „Tak jak mój ojciec walczył każdego dnia o warszawiaków i Polaków, tak ja walczę o jego godne upamiętnienie i zapewnienie mu należnego miejsca w historii miasta i kraju. Chciałbym także, by kolejne pokolenia nie tylko wspominały historię i bohaterstwo uczestników Powstania Warszawskiego, ale także rozumiały czym kierowaliśmy się w tamtym czasie, jakie wartości nam przyświecały. Chciałbym, by nasze wartości – pragnienie wolności, umiłowanie ojczyzny, niezłomność w walce o godne życie – trwały wiecznie…

1 2

Dekoracyjna ikona taśmy filmowej Zobacz wideo
O autorze