loader

Wyniki 7. edycji projektu RESPECT Index

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie ogłosiła skład indeksu spółek odpowiedzialnych (RESPECT Index). Wśród czterech nowych spółek znalazła się Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nowy skład indeksu będzie obowiązywał od 23 grudnia 2013 r.
W skład nowego indeksu weszła rekordowa liczba 23 spółek (w kolejności alfabetycznej):
·         Apator S.A.
·         Bank BPH S.A.
·         Bank Handlowy w Warszawie S.A.
·         Bank Millennium S.A.
·         Bank Zachodni WBK S.A. – nowa spółka w indeksie
·         Budimex S.A.
·         Elektrobudowa S.A.
·         GPW S.A. – nowa spółka w indeksie
·         Grupa Azoty S.A.
·         Grupa LOTOS S.A.
·         ING Bank Śląski S.A.
·         Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
·         KGHM Polska Miedź S.A.
·         Netia S.A.
·         Pelion S.A.
·         Polska Grupa Energetyczna S.A.
·         Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
·         Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
·         Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
·         RAFAKO S.A. – nowa spółka w indeksie
·         Tauron Polska Energia S.A. – nowa spółka w indeksie
·         Telekomunikacja Polska S.A.
·         Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
– Zgodnie z deklaracjami Giełdy z początku bieżącego roku zmianie uległa formuła kwalifikacji spółek do indeksu oraz częstotliwość badań. Obecnie spółki analizowane są z perspektywy branżowej w trzech obszarach: środowisko, społeczeństwo i zarządzanie, a aktualizacja indeksu ma miejsce tylko raz w roku. Mimo tego, że podnieśliśmy wymogi, w indeksie znalazła się rekordowa liczba spółek. Wyniki te pokazują, że spółki coraz mocniej angażują się w obszar CSR i jest ich coraz więcej – podkreśla Tomasz Wiśniewski, Przewodniczący Komitetu Indeksów Giełdowych GPW.
RESPECT Index to pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej indeks spółek odpowiedzialnych (SRI). Projekt został wprowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w 2009 roku, kiedy ogłoszono pierwszy skład Indeksu. Zgodnie z nową formułą, badanie spółek i rewizja składu indeksu jest przeprowadzana raz w roku, w jego drugiej połowie, zaś uczestnikami indeksu mogą być również spółki zagranicznie. Skład indeksu jest wyłaniany spośród największych spółek giełdowych z indeksów WIG30, mWIG40 i sWIG80.
RESPECT Index obejmuje swoim portfelem polskie i zagraniczne spółki z Głównego Rynku GPW, działające zgodnie z najlepszymi standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego (ang. corporate governance), ładu informacyjnego i relacji z inwestorami, a także z uwzględnieniem czynników ekologicznych, społecznych i pracowniczych. Trafiają do niego spółki, które przechodzą trzystopniową weryfikację prowadzoną przez GPW i SEG, w zakresie wyżej wymienionych obszarów, a także audyt prowadzony przez partnera projektu od jego pierwszej edycji, firmę Deloitte.
Udziały spółek w indeksie są określane na takich samych zasadach, jak w przypadku innych indeksów giełdowych, a więc pod uwagę brane są akcje w wolnym obrocie, przy czym wagi największych spółek są ograniczane do 25%, gdy liczba uczestników jest mniejsza niż 20 spółek lub do 10% w pozostałych przypadkach.
Od pierwszej publikacji 19 listopada 2009 roku do końca listopada 2013 r. stopa zwrotu indeksu RESPECT Index wyniosła 72%.
O autorze