loader

Tag: Private Wealth Consulting

Rozszerzenie programu QE w Europie

W marcu 2015 roku Europejski Bank Centralny wdrożył, na wzór amerykańskiego, plan skupu aktywów. Program luzowania ilościowego zakłada skup obligacji...