loader

Szef PE: Parlament będzie dokładnie przyglądał się uwzględnianiu perspektywy płci w narodowych planach odbudowy

Parlament Europejski będzie dokładnie przyglądał się uwzględnianiu perspektywy płci w narodowych planach odbudowy – podkreślił przewodniczący PE David Sassoli.

Otwierając posiedzenie Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia poświęcone Międzynarodowemu Dniu Kobiet, przewodniczący PE David Sassoli powiedział, że pandemia sprawiła, iż nie tylko pogłębiły się istniejące już nierówności, ale może także doprowadzić do zniweczenia dziesiątek lat osiągnięć w tym zakresie.

„Środki podejmowane w celu zatrzymania rozprzestrzeniania się pandemii niejednokrotnie pogłębiały nierówności pomiędzy kobietami i mężczyznami. Aby mieć pewność, że życie kobiet będzie iść naprzód, a nie do tyłu, potrzeba nam autentycznego równouprawnienia. Nadszedł czas porzucić retorykę i wziąć się do pracy” – zaznaczał Sassoli.

„Parlament będzie dokładnie przyglądał się uwzględnianiu perspektywy płci w narodowych planach odbudowy” – dodał.

Posłowie do Parlamentu Europejskiego i parlamentów narodowych oraz wysokiej rangi goście debatowali o kluczowej roli kobiet w walce z pandemią podczas międzyparlamentarnego posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zadedykowała tegoroczny Międzynarodowy Dzień Kobiet wszystkim kobietom pierwszej linii frontu w czasie pandemii: pracownicom służby zdrowia; sprzedawczyniom, dzięki którym sklepy pozostawały otwarte; matkom, które pracując zdalnie, opiekowały się swoimi dziećmi; i tym, które straciły pracę.

„Pracujemy nad tym, żeby umieścić kobiety w centrum naszej polityki” – podkreśliła przewodnicząca KE. „Zaproponowaliśmy dziś dyrektywę w sprawie przejrzystości wynagrodzeń: kobiety muszą wiedzieć, czy ich pracodawcy traktują je sprawiedliwie, a jeśli nie, muszą być w stanie móc walczyć o to, co się im należy. Jeszcze w tym roku zaproponujemy nowe ustawodawstwo, które pomoże w walce z przemocą wobec kobiet online i offline” – dodała.

Prezydent Grecji Katerina Sakellaropoulou, pierwsza w historii kobieta na tym stanowisku, skupiła się na wpływie pandemii na różne szczególnie narażone grupy kobiet: samotne matki, imigrantki, osoby starsze, kobiety będące ofiarami przemocy domowej w czasie izolacji.

1 2

O autorze